50918. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyers agyag- vagy cementtéglák széttolására

Megjelent 1911. évi .január hó íiT-én. 50918. szám. XVII c. OSZTÁLY Berendezés nyersagyag- vagy eementtéglák széttolására. KARL HÁNDLE U. SÖHNE CÉG DÜRRMENZ-MÜHLACKERBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 12-ike. Jelen találmány tárgya oly berendezés, melynek segélyével egymás mellett álló tárgyak, pl. a sajtóból kivett és ismert mó­don emeletes kocsikra helyezett téglák szárítás céljából széttol hatók. A találmány tárgya nz ismeretes széttoló berendezésekkel szemben, melyeknél a tég­lák nürnbergi olló segélyével távolittatnak el egymástól, valamint a kézzel való szét­­tolással szemben azt az előnyt nyújtja, hogy a lágy téglák minden további meg­érintés nélkül eltávolíthatók egymástól és nincsenek elgörbülés veszélyének kitéve. A tálálmány tárgya a mellékelt rajz 1. ábráján oldalnézetben, a 2. ábrán föliilnézetben van föltüntetve, míg a 3. ábrán egy részletnek nagyobb léptéki metszete látható. A szétt.oló berendezés több egymással összekötött és forgathatóan ágyazott (a) kétkarú emelőből áll, melyeknek vegeivel egy-egy eltolható (b) és (c) rúd van csuk­lósán összekötve. Ezen rudakra (p) és (q) tartótalpok vannak erősítve oly módon hogy a (p) lapok a (b) rudakon, a (q) lapok pedig a (c) rudakon ülnek szilárdan. Ha az emelők közös (h) forgantyúját (1. ábra) a nyíl irányában elfogatjuk, akkor a (b) és (c) rudak a (p) és (q) lapokkal együtt a (2. ábrán) nyilak által jelzett ellenkező irá­nyokban tolódnak el és a lapokra helyezett téglákat is magukkal viszik. A lapokra (1) bá­­dogsinek vannak erősítve (3. ábra), melyek a téglák számára biztos fölfekvési földiete­ket nyújtanak. Mint a rajz mutatja, mindig három tégla fekszik egymás mellett, amelyek közül az egyik szélső tégla az (a) emelők elfordu­lásakor az egyik irányban, a másik szélső tégla pedig a másik irányban tolódnak el, míg a középső tégla eredeti helyén marad, mivel ennek tartólapja egyik tolórúddal sincs összekötve, hanem helytálló. A téglák kölcsönös távolsága és száma tetszőleges nagyra vehető. Az 1. ábrán a két fölső emelet téglái eredeti helyzetükben hármasával egymás mellett fekiisznek. A (h) fogantyúnak a nyíl irányában való elforgatásakor a téglák a két alsó emeleten látható helyzetbe jut­nak, vagyis egymástól elválnak.

Next

/
Thumbnails
Contents