50912. lajstromszámú szabadalom • Fehérneműcsíptető rugalmas bádogból

Megjelent 1911. évi január hó 27-én. 50912. szám. XVI n/a, OSZTÁ LY. Fehérneműesiptető rugalmas bádogból. BLUMENSTOCK VILMOS MUNKÁS BAD-KÖSENBEN. A bejelentés napja 1910 április hó 20-ika. Az eddig használatban lévő villaalakú fa fehérneműcsiptetők azon hátránnyal bír­nak, hogy azokat a fehérneműszárító-kötél vastagságának megfelelően különböző nagy­ságban kell készíteni. Továbbá rugalmas­ságuk is nagyon csekély úgy, hogy a esiptetők nagyon könnyen elrepednek, amit még a fehérnemű nedvessége is elősegít. Nagyon könnyen le is hullanak ezen föl­­helyezett esiptetők. ha nem lettek elég erősen fölszorítva, vagy ha meglazulnak. Ezen hátrányok kiküszöbölését célozza jelen találmány. A találmány lényege abban áll, hogy a esiptetők rugalmas bádogkengyelből készül­nek, melynek befelé rugalmas végei cél­szerűen kifelé hajlíttatnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképein kiviteli alakja van föltün­tetve, és pedig az 1. ábrán előlnézetben; a 2. ábrán oldalnézetben; a 3. ábrán oldalnézetben, részben metszet­ben ; a 4. ábra egy további kiviteli alakot mutat. A rugalmas bádogból előállított (a, b) szalag úgy van a közepén meghajlítva, hogy (c, d) végei egymásfelé rugalmasak. Ezen (c, d) végek kevéssé kifelé vannak hajlítva, hogy a közéjük helyezendő fehér­­neműszárító-kötelet szorosan megfogják. A külső (f, g) végek előnyösen először , kifelé lesznek hajlítva és végre begöngyölve. , A 3. ábrán (h) egy fehérneműdarabot I jelöl. A rugalmas bádognak vagy horga­­! nyozva vagy zománcozva kell lennie, vagy | pedig valamely más alkalmas nem rozsdá­­| sodó anyagból kell készülnie. A 4. ábrán a fehérneműesiptető egy más | kiviteli alakja van föltüntetve, amely az j előbb leírttól abban különbözik, hogy a j rugalmas bádogból előállított (1 és m) szalag­­j részek a hegyes (i, k) csúcsokkal bírnak, melyek a fából készült (11 és 0) szárító­pofákba vannak erősítve. Az (n és 0) szá­rítópofák a szárítókengyel (1 és m) szárai által erősen egymásfelé összeszoríttatnak. A fehérneműesiptető ezen kiképezése azon előnnyel bír, hogy a fehérnemű nem kaphat káros rozsdafoltokat. Hogy a esip­tetők fölerősítésénél a fehérnemű behasítá­­sát elkerüljük az (11 és 0) szorítópofák végei le vannak tompítva. Szabadalmi igények. 1. Fehérneműesiptető, jellemezve azáltal, hogy az rugalmas bádogszorítóból áll, melynek befelé rugalmas (a, b) szárai. NYOMDAHIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents