50866. lajstromszámú szabadalom • Permetező ill. fecskendezőkészülék

Megjelent 1911. évi január hó Sál-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WEB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50866. szám. X/a. OSZTÁLY. Permetező- illetve fecskendezőkészülék. POLATSCHEK A. GYÁRI CÉG ÉS MÁRTON ZSIGMOND GÉPÉSZMÉRNÖK CZEGLÉDEN. A bejelentés napja 1910 április hó 6-ika. Jelen találmány tárgya permetező, illetve fecskendező készülék, melynél a permetezés állandó nyomással történik, még akkor is, ha a tartályban már csak kevés folyadék van és az eddig ismert készülékeknél szükségelt gyakori légszivattyúzás ki van küszöbölve. Ezen célból a találmány tárgyá­nál a permetező folyadékot fölvevő tartály belsejében egy ezzel redukáló szelep út­ján közlekedő, sűrített levegővel megtöltött külön légtartály van beépítve vagy mellé szerelve, melyből a sűrített levegő a fo­lyadéktartályban permetezés közben vagy bármely más okból beálló nyomáscsökke­néshez képest a redukáló szelepen átáram­lik a folyadéktartályba és ennek tartalmát állandó, csökkentett nyomás alatt tartja, illetőleg kiszorítja. A találmány tárgyát képező permetező készülék a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, és a 2. ábrán • fölülnézetben van föltüntetve. A (b) töltőnyíláson át permetező folya­dékkal megtölthető (a) folyadéktartály bel­sejében egy ezen végigmenő és ettől elkü­lönített (c) légtartály van elrendezve, mely sűrített levegő fölvételére szolgál. A (c) légtartály fölső részén az alkalmas szerke­zetű ismert (d) redukáló szelep van elren­dezve, mely a szükséges mértékben csök­kentett nyomású levegőt a (c) • légtartályból az (e) összekötő csövön át az (a) folyadék­tartályba vezeti. Ezen folyadéktartályon kívül van megerősítve a tetszőleges szer­kezetű (f) légszivattyú, mely a (g) cső út­ján a (c) légtartállyal közlekedik. Az (a) folyadék tartály fenéklapjából a (h) csap segélyével nyitható és zárható (i) per­metező cső ágazik el. A készülék következőkép működik: Az (a) tartályt megtöltjük a permetező folyadékkal és töltő nyílását tömítően le­zárjuk. Azután az (f) légszivattyúval a (c) légtartályba magas nyomású levegőt szo­rítunk be. A (d) redukáló szelep szerkezete olyan, hogy a sűrített levegőnek csak kis részét bocsátja át a folyadéktartályba, más szóval, ha a nyomás a folyadéktartályban az előre meghatározott értéket elérte, a redu­káló szelep zár. Ha a nyomás permetezés közben vagy más okból a folyadéktartály­ban csökken, a redukálószelep önműködően

Next

/
Thumbnails
Contents