50853. lajstromszámú szabadalom • Mintázógép műkövek, üreges és tömör kövek számára

Megjelent 1911. évi január hó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50858. szám. Xll/f. OSZTÁLY. Mintázógép műkövek, üreges és tömör kövek számára. EISELE CARL KERESKEDŐ RASTATTBAN. A bejelentés napja 1910 február hó 16-ika. Jelen találmány tárgya mintázógép üre­ges és tömör műkövek előállítására, mely a képlékeny anyagból készült köveknek a mintából való kivételét valamint az egyes mintaszekrények összeállítását könnyen és gyorsan teszi lehetővé. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra függélyes hosszmetszetet, 2. ábra alaprajzot tüntet föl. A tetszésszerinti állványzatra álló vagy fekvő helyzetben fölszerelhető gép két közös tengelyen ülő (a) fogaskerékből áll, melyek két (b) fogasrúddal kapcsolódnak, mely fogasrudak a (c és d) mintaszekrénykeret­tel vannak szilárd kapcsolatban. Az egyes rekeszek vezetése a szilárdan álló (e és f) falakban történik, melyek megfelelően kiképezett résekkel bírnak. Ezen (e és f) falak arra is szolgálnak, hogy a rekesz­falaknak és töviseknek kiszabadításánál és közös kivételénél az újonnan megöntött csöveket a (g) alátétlemezen megtartsák. A (h) homlokkal lefordítása után az új kövek a (g) alátétlappal együtt előhúzhatok és eltávolíthatók. A gép üzeme folytatólagos, a mennyiben ugyanakkor, midőn az egyik mintasorozat behelyeztetik, ugyanakkor a másik kijön, ill. a kövek eltávolításra készek és a rekeszek a másik oldalon újból megtölthetők. A rekeszeknek a száma tetszőleges; szükség esetén több fogaskerék és fogas­rúd is alkalmazható. Ha elhagyjuk azon töviseket, melyek a kövek üregeinek kikép­zésére szolgálnak, úgy tömör köveket nye­rünk. A kövek külső méretei és alakja megfelelően kiképezett szekrények alkal­mazása által tetszőleges lehet. SZABADALMI IGÉNY. Gép üreges és tömör műköveknek képlé­keny anyagból való előállítására, jelle­mezve két vagy több fogasrúd által, melyekkel fogaskerekek kapcsolódnak és forgásuk közben a fogasrudak két oldalán megerősített formaszekrényeket szilárdan álló és résekkel bíró falak közt tolják át, miáltal a megöntött kövek kivételükkor megtartatnak. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdái a Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents