50852. lajstromszámú szabadalom • Eljárás petróleumtermékek előállítására

Megjelent 1911. évi január tió 19-én. MAGY. GW KIR SZABADALMI KU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50852. szám. XI/b. OSZTÁLY­Eljárás petroleumtermékek előállítására. DENNER-MEIER CÁSAR CARL KERESKEDŐ ZÜRICHBEN. A -bejelentés napja 1909 november hó 19-ike. Jelen találmány új kőolajtermékeknek nyers kőolajból, világító kőolajból és hason­lókból való előállítására vonatkozik. Míg eddig új termékeknek kőolajból vagy nyers­olajból való előállítása azon alapult, hogy bizonyos forrpontú termékeket választottak •külön, addig jelen találmány szerint meg­állapíttatott, hogy a kőolaj oly termékeket is tartalmaz, forrpontja, melyek bár 100°­nál magasabb, 100°-os vízgőzzel mégis des­tillálhatók. Az így kapott termékek, ha vagy belőlük, vagy pedig az e célra fölhasznált nyerstermékekből a vízgőzzel való kezelés előtt a 150°-on alul forró alkatrészek külön­választattak, terpentiuolajnak igen értékes pótanyagát szolgáltatják. A visszamaradó anyag alkalmas kenési célokra, valamint emuisiót létesítő anyagnak fúrókenőszerek és hasonlókhoz. Az eljárás a következő: pl. világító kő­olaj kazánban telített vízgőzzel kezeltetik és pedig vagy friss kazángőznek bevezetése által, vagy pedig a gőzgépeknek fáradt gő­zét is fölhasználhatjuk, előmelegített petró­leum esetén. A keletkező gőzöket a petró­leum sajátos szagának eltávolítása céljából néhány szitafölületen kiterített tőzegliszt rétegen át második kazánba vezetjük és végül vízzel hűtött kígyócsőben megsü­rítjük. Orosz világító kőolaj használatánál az összes átmenő termék terpentinolajként használható olaj, amerikai világító kőolaj alkalmazásánál a vízgőzzel átmenő termé­kek célszerűen két alkatrészre választatnak. A csöpfolyósodó olajnak először átmenő könnyebb része víztiszta, könnyen és telje­sen elillan és mentes minden kőolaj szag­tól. Alkalmas a könyvnyomó és kőnyomó­iparban tisztító és kenőolajnak, továbbá szerszámok és gépek karbantartásánál az úgynevezett kémiai tisztításhoz. A nehezebbik rész a könnyebbhez meg­lehetősen hasonló, azonban tartalmaz cse­kély mennyiségű nehezen illanó alkatrésze­ket és kitűnő terpentinolaj pótanyag. A vízgőz által át nem hajtott olajmara­dék gépolajnak előállítására szolgál, melynek alkalmazása mellett a csapágyak hőfokemel­kedése legalább 30%-al marad alacsonyab­ban, mint az ismert gépolajak alkalmazása mellett. Szappannal keverve kenőccsé dol­gozható föl, mely vízzel higítva tartós emui­siót ad és ezen alakjában mint furóolaj, rovarirtószer, pórlekötő és tisztítószer a leg­általánosabban értékesíthető.

Next

/
Thumbnails
Contents