50836. lajstromszámú szabadalom • Oldalfalak nélküli ágyállvány

Megjelent 1911. évi január hó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50836. szám. VIlI/c. OSZTÁLY. Oldalfalak nélküli ágyállvány. MEHLHORN WALTER GYÁROS GLAUCHAUBAN. A bejelentés napja 1910 április hó 13-ika. Már ismeretesek oly ágyállványok, ame­lyeknél az oldalfalak el vannak hagyva és az állványnak úgy fejV, mint lábrésze is közvetlenül a matrácker ettel van kap­csok segélyével összekötve. Ez az össze­köttetés azonban az ismeretes ágykapcsok­kal nem tehető olyan szilárddá, hogy hasz­nálat folytán meg ne lazuljon. Ezen hátrány megszüntetése és az áll­vány (a) fejrészének és (b) lábrészének a (c) matráckerettel való szilárd összekötte­tése céljából a találmány szerint a matrác­keret oldalain (d) hevederek vannak elren­dezve, amelyeknek (f) rézsútos hasítékai az (a, b) állványrészek (e) csapjaival kap­csolódnak és ennek folytán a (c) keretet | az (a, b) részekkel szilárdan összetartják. SZABADALMI IGÉNY. Oldalfalak nélküli ágyállvány, melynek fej-és lábrésze közvetlenül a matráckeret­tel van összekötve, jellemezve azáltal, hogy a matráckeret oldalain Elrende­zett (d) hevederek rézsútos hasítékok­kal vannak ellátva, amelyek az állvány fej- és lábrészének csapjaival kapcso­lódnak oly célból, hogy az állvány ré­szeit szilárdan összetartsák. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents