50835. lajstromszámú szabadalom • Utántöltést megakadályozó palack, vagy edényzár

Megjelent 1911. évi január hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50835. szám, XVIII/ci. OSZTÁLY. Utántöltést megakadályozó palack- vagy edényzár. RÉ MARCELLIN MARIUS KERESKEDŐ PARISBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 15-ike. Jelen találmány tárgya oly zárószerke­zet, mely a palackok vagy más ftolyadék­tartányok illetéktelen utántöltésének meg­akadályozására szolgál. A zárószerkezet, mely a palack nyakár ban van elrendezve, két hasonló, azonban különböző méretű részből áll, melyek mind­egyikének meghatározott föladata van. A mellékelt rajz , 1. ábrája a teljes záróiszerkezet függé­lyes metszetét, a 2., 3. és 4. ábra pedig az A—A, B—B és C—C vonalak szerinti keresztmetszetét muta,tja. A folyadék a palackból az (M) rész kö­penye mentén az (m) nyíláson- jut az (L) részbe, melyen keresztül haladva, annak (k) födő lemezének nyílásán kiömölhet, az alul elrendezett ki,sebb méretű (m) rész és annak az (L) részen keresztül nyúló (t) és (t') csövei pedig a kiömlő- folyadék he­lyét elfoglaljó levegőnek a palackba való bocsátására szolgálnak. Ezen két rész segélyével, melyeknek egyike a folyadéknak, másika pedig a le­vegőnek enged utat, folytonosan folyadék­sugár létesíthető úgy, hogy a szakgatott fölyadéksugárt elkerülhetetlenül kisérő kortyogás elmarad. A palackzár két része egyformára van készítve és csak a méretekben van különb­ség, amennyiben az (L) rész nagyobb, mint az (M) rész. A rajzon a két rész egyenlő elemei ugyanazon betűkkel vannak jelölve. Mindegyik rész két (1) és; (2) félből áll, melyeket a, tökéletesen tömítő (c) fali vá­laszt el egymástól. *Ezen fal csonkakúp alakjával bír, melynek középrésze az (1) és (2) részek között összeiköttetést léte­sítő hengeralakú (d) csődarabbal van meg­toldva. A (d) csődarab f ölső nyílásába egy szeleip gyanánt szolgáló kisj (e) fémtárcsa illik, mely helyzete szerint az (1) és (2) részek közötti összeköttetést megszakítja, vagy szabaddá teszi. Az (e) fémtárcsához egy (f) parafahen­ger van erősítve oly célbjóli hogy a tárcsa a folyadékon úszni tudjon. A parafahen­ger nagysága természetesen a palackban lévő folyadék sűrűségétől függ. A parafa­henger fölső lapjára egy (g) fémlemezj van erősítve, melynek domború fölső oldala gömbfölületet alkot. A (g) lemezen egy tömör (h) golyó nyug­szik, melyet az (L) zárban egy boltozatos koszorú alakjával biró és sugárirányú át­törésekkel ellátott (i) vezeték, az (M); zár­ban pedig a köpenynek boltozatos fölső

Next

/
Thumbnails
Contents