50834. lajstromszámú szabadalom • Megszívószerkezet öblítőberendezésekhez

Megjelent 1911. évi január hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50834. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Megszivószerkezet öblítőberendezésekhez. SÁMUEL SÁMUEL BÁDOGOS ÉS SZERELŐ BUDAPESTI LAKOS, MINT POSNER FERENC ÉS MUNK GÁBOR VÍZVEZETÉKFÖL­SZERELÖK, BUDAPESTI LAKOSOK JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1910 április hó 18-ika. Találmányunk tárgya megszivószerkezet | öblítőberendezésekhez, melynek lényege abban áll, hogy a szívócső a nyomócsővel úgy van összekötve, hogy az összeköttetés megnyitásával a szívócsőbe vízsugár bo­csátható, mely a megszívást eszközli. A mellékelt rajzon a találmány tárgya vázlatosan van föltüntetve. . Az (a) vízvezetékkel ismert módon össze­kötött (b) tartány a (c) szívóöblítő cső­vel van ismert módon fölszerelve. Az (a) vízvezetéki csövet a (c) szívó-öblítőcsővel a (d) cső köti össze, melybe az le) záró­szelep van beiktatva. A (d) csőnek a (c) csőbe valló torkolatának meghosszabbítás sában a zárt (f) csőtoldat csatlakozik a (c) csőhöz. Ha az (e) szelepet megnyitjuk, akkor az (a) csőből víz hatol az (f) toldatba és a (c) csövön lefolyva, a (b) tartányból a vi­zet leszívja. Az (e) szelepet e célból csak rövid ideig kell nyitva tartani és célszerű | a csapot úgy szerkeszteni, hogy annak (g) | fogantyúját egynegyed fordulattal elfor­gatva, a szelep nyíljék. Ahol a vízvezeték­ben a nyomás nem állandó, ott a (d) csö­vet a (b) tartánnyal kötjük össze, amint a rajzon szakadozott vonallal jelölve van (dl). Ezen szerkezet például vízöblítéses klo­zetberendezéseknél alkalmazható' célszerűen. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Meg szívlószerkezet őblítőb erendezésekhez, azáltal jellemezve, hogy az öiblítőcső a nyomócsővel vagy a víztartánnyal egy szeleppel elzárható (d) cső révén van összekötve. 2. Az 1. igénypontban védett szerkezet­nek egy kiviteli alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a (d) összekötőcsőnek a szívócsőbe val|ó torkolatának meghosz­szabbításában a vízsugárt fölfogó zárt (f) csőtoldat van elrendezve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents