50787. lajstromszámú szabadalom • Sajtolt és drótszálakkal ellátott műviráglevelek előállítására szolgáló gép

Megjelent 1911. évi Január hó 1 2-én. MAGY. jg&i KIR. SZABADALMI eSB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50787. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Sajtolt és drótszárakkal ellátott műviráglevelek előállítására szolgáló gép. BOEHMER GYULA EDWIN KERESKEDŐ NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1909 október hó 13-ika. A találmány műviráglevelek sajtolására és egyidejűleg drótszárakkal való ellátására szolgáló gépre vonatkozik, melynek segé­lyével a kivágott műviráglevelek egyetlen műveletben sajtolhatok és egyszersmind sajtolás közben önműködően, burkolt drót­ból készült szárukkal láthatók el. A mellékelt rajz a találmány tárgyának három kiviteli alakját ábrázolja. Az 1. és 2. ábrákon oldal- és elülnézet­ben látható kiviteli alaknál az ismert mó­don, (2) lábitó segélyével, működtetendő (3) sajtoló fej (1) asztalának egyik oldalán alkalmas (4) villában függően a burkolt (5) dróttal fölszerelt (6) dróttekercs van elren­dezve, melyről a lefejtendő drót két el­állítható (7) hengerből álló (8) hengerpáron megy át és továbbhaladva a (9) vezető csövön, a (10) vágószerszámon és a (11) vezető villán át a sajtoló fej (12) köldöke alá jut. Az alsó (7) henger a (14) enyv­tartó edényben forog, mely forró vízzel telt (15) edénybe merül. A két (7) henger egyikének tengelye fölékelt (16) kilincs­kerékkel bír, melybe rúgó nyomása alatt a kilincskerékhez szorított és az (1) asztal (17) hasítékán keresztülmenő (18) kilincs kapaszkodik. E kilincs a kétkarú (21) emel­tyűvel van összekötve, mely alkalmas mó­don vagy kézi emeltyűvel, vagy lábitóval, vagy pedig a (22) fogasrúd közvetítésével közvetlenül a sajtoló fejet működtető (2) lábitó (38) kengyelével elállíthatóan van összekötve. A különböző szárhosszúságokra való beállíthatás céljából az állványon el­állítható (10) vágószerszám, melyen a drót keresztül megy, az (1) asztalon megerősí­tett és (23) vágólyukkal ellátott zsámoly­ból áll, melynek függélyes (24) vezetéké­ben a szintén (25) vágólyukkal ellátott (26) kés mozog. E kés fönt (27) meghosszabbí­tással, lent pedig (28) csappal bír, mely utóbbi a késnek a vágás után önműködően történő visszamozgatása céljából a gép­állványon ülő (29) spirálrúgóra támaszko­dik. Közvetlenül a kés (27) meghosszabbí­tása fölött a sajtoló fej függélyes irány­ban ide-odamenő (30) vezető testével össze­kötött (31) rúd van az ezen vezető testből kinyúló (32) keresztrúdon elrendezve. Ha most a sajtoló fejnek ismert módon, (34) súly segélyével visszamozgatott (2) lábitóját lenyomjuk, a (12) sajtoló köldök a (35) matricába sajtolt (36) műviráglevéllel együtt az ezen levél fölött lévő enyvezett (5) drótot is szorosan a levélre nyomja és arra ráragasztja, egyidejűleg azonban a sajtoló köldök lemenetele alkalmával a (31)

Next

/
Thumbnails
Contents