50778. lajstromszámú szabadalom • Elektromos rezgéseket indító áramkör önindukciók be- és kikapcsolásával változtatható saját rezgésekkel

Megjelent 1911. évi Január hó 1 2-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50778. szám. vil/j. OSZTÁLY. Elektromos rezgéseket indító áramkör önindukciók be- és kikapcsolásával változtatható saját rezgésekkel. GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 február hó 15-ike. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 8-ika. Hogy elektromos rezgéseket indító áram­körök saját rezgéseit különböző módon állíthassuk be, azokba igen gyakran úgy­nevezett variometereket kapcsolunk. Ezek tetszőleges tág határok között tetszőleges finom beállítást tesznek lehetővé és ezért módot nyújtanak arra, hogy a redioteleg­rafikus állomásokat ugyanazokkal a normális készülékekkel szereljük föl és hogy az antennákat dacára a különböző helyi és szerkezeti viszonyoknak utólag fáradság nélkül a kivánt rezgés számára állítsuk be. Ily variometerek azonban drága és érzékeny készülékek úgy, hogy azok alkalmazását lehetőleg kerüljük. Találmányunk szerint ezeket a hátrányo­kat akként kerüljük el, hogy á rezgéseket indító áramkörök saját rezgéseit önindukció be- és kikapcsolásával módosítjuk. Talál­mányunk lényege abban áll, hogy több csévét alkalmazunk, melyek közül néhány vagy valamennyi egymással szemben eltol­ható. A szóban lévő találmány alkalmazásá­nál az állomásokat normális készülékekkel szereljük föl és a helyi és szerkezeti okok által előidézett különbségeket eme csévék eltolásával egyenlítjük ki. Találmányunk egy foganatosítási alakja a csatolt rajzon láható oly állomás esetére? mely különböző hullámhosszúságokkal dol­gozik. Emez ábrán (1, 2) ós (3) az antennába bekapcsolt csévék, nevezetesen a két szélső (1) és (3) cséve fix, a középső (2) cséve a (4) rúdon eltolható úgy, hogy a két fix csévéhez viszonyított helyzetének megfele­lően az eredő önindukció *a mező irányá­nak megfelelő megválasztásánál különböző fog lenni. Ha pld. az állomás háromféle, 1000, 1500 illetve 2000 m. hullámhosszúságú rezgések­kel dolgozik, a viszonyokat akként választ­hatjuk meg, hogy a hullámhosszúság mind a három cséve alkalmazása esetében 2000 m. legyen és hogy azt a középső cséve eltolá­sával 1800 és 2200 ra. között változtathas­suk. Ép így lehet ha a (2) és (3) csévét használjuk, 1500 és ha a (2) és (1) csévét használjuk, 1000 m.- hosszúságú hullámokat indítani, melyek hosszát a (2) cséve eltolá­sával 800—1200, illetve 1400—1600 m. között változtathatjuk. A csévék láncolatos és párhuzamos kap­csolásával természetesen a legkülönbözőbb kombinációkat létesíthetjük. Az eltolható csévét különösen előnyösen

Next

/
Thumbnails
Contents