50696. lajstromszámú szabadalom • Blokkelzárás

• Megjelent 1911. évi január hó 5-én. MAGY. jjfev KIR. szabadalmi iffi hivatal SZABADALMILEIRAS 50696. szám. V/a/2. OSZTÁLY Blokkelzárás. siemens és halske részvénytársaság cég berlinben, bécsben és budapesten. A bejelentés napja 1909 december hó 29-ike. A következőkben új blokkelzárást ismer­tetünk, mely a csatolt rajz 1—4. ábráján látható. A (Bl) csap körül a kétkarú (B) emelő leng, melyet végállásaiban az (f2) rúgó hatása alatt álló (E) kilincs (El) illetve (E3) nyugvsza rögzít. Az (E) kilincs az (E4) csap körül forog és mikor az emelő az (El) nyugasztól az (E3) nyugasz felé mozog, fölfelé kitérhet. A (Bl) csap körül leng ezenkívül a (C és D) emelő is, melyeket az '(fl) rúgó rugalmasan köt egymással össze és melyek mozgását a (B) emelő (B2, B3) ütközői szabályozzák. | A blokk elreteszelő rúdjával a (Gl) * szögletdarab van mereven kapcsolva, az (Pl) jelzőemelő tengelyen pedig az (F) el­* reteszelődarab van fölerősítve. . A berendezés működési módja a követ­kező : Az i, 1. ábrán a blokkelzárás nyugalmi hely­| zetében látható. A jelzőemelőt ekkor balra | lehet átforgatni, ellenben a blokkmezőt | nem lehet kezelni, mert a (C) emelő a (Gl) ji szögletdarab alatt fekszik. Ha a jelzőemelőt átfordítjuk, az elreteszelő darab (F2) toldata a kétkarú (B) emelő balkarját f fölfelé forgatja és a jobb karja az r (E3) kivágásba lép be (2. ábra). Ekkor a (B2) ütköző a (C) emelőt jobbfelé mozgatja úgy, hogy a jelzőemelő visszaszállítása után a blokkbillentyűt le lehet nyomni. Most már a (p) kilincs az (fl) rúgó hatása alatt az (F) elreteszelődarabra fekszik és a visszaállított jelzőemelőt elreteszeli. A blokkmező működtetésénél (3. ábra) a (Gl) szögletdarab a (B) emelő balkarját lefelé nyomja, minek következtében jobb karja ismét az (El) nyugaszba fog fogódzani. A (Bl) toldat ennek következtében a (D) ki­lincset jobbfelé, elreteszelő állásából ki­szorítja és a (C) emelőt az (fl) rúgó a (Gl) szögletdarab felé szorítja. Ebben a hely­zetben maradnak a részek a blokkbillentyű eleresztése után is, mint az a 4. ábrán lát­ható. Csak mikor a megakasztórúd föl­emelkedik, fog a (C) emelő ismét a (Cl) szögletdarab alá jutni, mikor a billentyű lenyomását meggátolja és az 1. ábrán lát­ható állapot létesül. SZABADALMI IGÉNY. Blokkelzárás, jellemezve egy úgy, a blokk­elreteszelőrúd, mint a jelzőemelő által vezérelt rugalmas (E) emelő által két f

Next

/
Thumbnails
Contents