50644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás órák, skálák mutatórészein, pl. számlapjain és mutatóin elhelyezett világító masszáknak megerősítésére és rögzítésére

Megjelent 1910. évi december hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50644. szám. Vll/c. OSZTÁLY­Eljárás órák, skálák mutatórészein, pl. számlapjain és mutatóin elhelyezett világítómasszának megerősítésére és rögzítésére. JUNGHANS ARTHUR TITKOS KERESKEDELMI TANÁCSOS SCHRAMBERGBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 19-ike. A jelen találmány tárgja eljárás órák, skálák mutatórészein, pld. számlapjain, mutatóin pontok stb. alakjában alkalma­zott világító masszának rögzítésére lepat­togzás és megsérülés elleni biztosítására. Eddigelé úgy történt a világítómasszának fölrakása a mutatórészekre, pld. egy zo­máncmutatólapra pontok alakjában, hogy a mulatólapot a számok fölött először bizo­nyos mélységig kifúrták, azután a furatok fenekét ragasztószerrel bekenték és erre helyezték a világító masszát. Ezen massza felé már most a mutatólapra vékony cel­luloidlapokat ragasztottak, hogy megráz­kódtatásoknál a világítómassza kiesését megakadályozzák. Hasonlóképpen jártak el a masszának mutatókon és hasooló része­ken való elrendezésénél. Az említett eljá­rásnak hátránya az volt, hogy a világító­masszának fogyasztása igen egyenlőtlen volt, továbbá az, hogy világítómassza és annak burkoló lapja egymást kölcsönösen befolyásolták és színezték, miáltal a massza világító ereje csökkent és végül, főleg a mutatólapon elrendezett védőburkolat az órának szépségét befolyásolta, ami termé­szetesen az ily órák eladását megnehe­zítette. A jelen találmány szerinti eljárás az ed­digi hátrányokat kiküszöböli. Az eljárás lényege az, hogy a világitómasszával ellá­tandó mutatórészeket először is átmenő fu­ratokkal vagy áttörésekkel látjuk el, ezt követőleg pedig üvegből, zománcból vagy hasonló anyagból álló bevonatot helyezünk el a mutatórészek egyik oldalán és végül a bevonat által egyik oldalon födött furatra vagy áttörésre ragasztószert rakunk és erre szórjuk rá a fénylő tömeget. A mellékelt rajz egy a találmány szerinti eljárás segélyével ellátott számmutatólapot tüntet föl. Az 1. ábra fölülnézet. A 2. ábra harántmetszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerint, ahol is a lapon teljesen át­menő furatok egyik világítómassza nélkül és bevonattal, a másik pedig világítómasz­szával és bevonattal van ellátva. A jelen találmány szerinti eljárásnál az (a) mutatólapot (1. ábra) először is a rajta teljesen átmenő (b) furatokkal látjuk el. Erre a mutatólapot tűzben üveg- vagy zo­máncbevonattal látjuk el, amikor is egy átlátszó üvegtömeg (c) ablakok alakjában (2. ábra) helyezkedik el a furatok fölött úgy, hogy ezek elől elzáratnak. Ahelyett,

Next

/
Thumbnails
Contents