50548. lajstromszámú szabadalom • Szövet óvó- és pormentesítést tökéletesítő alátét légszívótisztításhoz

Megjelent 191Q. évi december hó 34-én. ___ MAGY. ggg. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50548. szám. XI v/e. OSZTÁLY. Szövet óvó és pormentesítést tökéletesítő alátét légszívó tisztításhoz. KATZER ALADÁR ÉS KATZER ÁRPÁD SZŰCSÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya egy szabad leve­gőt átbocsátó oly szerkezet, mely a lég­szívással tisztítandó szövetek, szőnyegek, ruhák és hasonlók alá helyezve egyrészt a munkát könnyíti és gyorsítja jelentékenyen meg, másrészt a tisztítandó tárgyak porta­lanítását tökéletesíti és harmadrészt a keze­lés alá kerülő tárgyakat teljesen meg­kíméli. A találmány lényege egy rostély, mely tetszőleges alakban bármilyen anyagból, célszerűen vaslemezből állítható elő és lemezei esetleg áttörésekkel is láthatók el. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja axonome­trikus képben van ábrázolva. Az alátéttel az egész portalanító helyi­ség padlóját beborítjuk és a tisztítandó tárgyakat az alátétre fektetjük. Azáltal, hogy a portalanító tárgyak nem ftküsznek teljes tömör sík alapon mint eddig, alájuk is kerül levegő, miáltal a porszívó gép munkáját tökéletesebben és gyorsabban képes elvégezni, minthogy továbbá még a legerősebb légszívásnál sem képződhetik oly vákuum, melynek következtében a szívó­cső szája a szövethez tapadhatna, a káros hatású dörzsölés, mely ennek folytán követ­kezik be, teljesen elmarad és a szövet egy­szerű könnyed végigsimítása által a lehető legtökéletesebben portalaníttatik, a szövet ideális megkímélése és élettartamának meg­hosszabbítása mellett. Ez a körülmény egyúttal sokkal nagyobb szájnyílás alkal­mazását is lehetővé teszi, minek következ­tében a portalanításhoz szükséges munka és idő épen ezen alátét alkalmazásával az eddig erre fordított munkának és időnek csak csekély töredékét veszi igénybe. A találmánybeli alátét egyúttal gyöngébb por­szívó gépek alkalmazását is lehetővé teszi eredményes teljesítmény mellett és lehető legtökéletesebb portalanításra képes. Az alátét egyes részekből is állhat, melyek minden kivánt nagyságra összeállíthatók és a padozatra, annak megrongálása nél­kül, egyszerű lefektetés által házikezelés­ben is kiválóan alkalmasak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szövet óvó és pormentesítést tökélete­sítő alátét porszívó tisztításhoz, jelle­mezve egy szabad levegőt a tisztítandó tárgy alá bocsátó rostély által. 2. Az 1. alatt igényelt rostély kiviteli alakja, jellemezve a rostély lemezeiben kiképezett áttörések által. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents