50516. lajstromszámú szabadalom • Újítás gyufadobozokon

Megjelent 191Q. évi december hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50516. szám, ÍI/g. OSZTÁLY. Újítás gyufadobozokon. KUNCZI JÓZSEF ÁRÚÜGYNÖK ÉS BIZOMÁNYOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 m&jus hó 12-ike. Az ismeretes gyufadobozoknak hátránya, hogy a doboz gyújtófölületén meggyújtott gyufa a szabadban rendszerint elalszik úgy, hogy igen sok gyufát kell meggyújtani, míg egy gyufa használható. Ezen rendesen úgy segítünk, hogy a belső dobozt kissé kihúzzuk és a meggyújtott gyufát a doboz űrébe gyorsan bedugjuk úgy, hogy a gyu­fát a légáramlat nem befolyásolhatja. Azon­ban ezen esetben is sok gyufa alszik el, mert míg a gyufát a dörzsfölületről a doboz üregébe visszük, azt a légáramlat könnyen eloltja. Jelen találmány célja ezen hátrányokat megszüntetni écí lényege abban áll, hogy a gyufák fölvételére szolgáló belső doboz egyik vagy mindkét homlokfölülete dörzs­fölülettel lesz ellátva úgy, hogy a belső doboz részbeli kihúzása után a kivett gyu­fát a külső doboz belső üregében a belső doboz homlokfölületén meggyújthatjuk. Mint­hogy a gyufa a külső doboz belső terében gyújtatik meg, azt a légáramlát nem bántja és azt nem oltja el. Szükség esetén a külső doboz belső fölületének egy része is ellát­ható dörzsfölülettel úgy, hogy a gyufa a doboz részbeni kihúzása után ezen fölületen is meggyújtható. A mellékelt rajzon ezen találmány egy példaképem kivitele van föltüntetve, az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán távlati képben. Az (a) dörzsfölülettel bíró (b) külső doboz részben a gyufák fölvételére szolgáló (c) dobozrész van ismert módon elhelyezve. Ezen belső (c) dobozrész egyik vagy mind­két külső (d) homlokoldala hasonló dörzs­fölülettel van ellátva ugy, hogy ezen doboz­rész részbeni kihúzása után a gyufa a (b) dobozrész belső terében a (d) homlokoldalon gyújtható meg és az üregben szél ellen védve van. A külső (b) dobozrész (e) oldalfalának belső része is ily dörzsfölülettel látható el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás gyufadobozokon, azáltal jellemezve, hogy a gyújtók fölvételére szolgáló belső dobozrész egyik vagy mindkét homlok­oldalának külső fölülettí dörzsfölülettel van ellátva. 2. Újítás gyufadobozokon, azáltal jellemezve,

Next

/
Thumbnails
Contents