50514. lajstromszámú szabadalom • Berendezés útáthidalással alkalmazott függő gázlámpáknál a csuklós táplálócsövek behajlásának megakadályozására

matot a részeknek pontozott helyzete tün­teti föl. A találmánynak példaképpen föltüntetett foganatosítási alakja különféleképen módo­sítható, így pl. egy középcsukló helyett a gáztápvezetéken több középcsuklót is alkal­mazhatunk. A csulók szerkezete a talál­mány szempontjából nem lényeges; lényeg­telen továbbá a találmányra nézve a futó­macskák és ezek hajtószerkezetének kikép­zése. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés útáthidalással alkalmazott gáz függő lámpáknál, a csuklós gáztáp­lálócsövek behajlásának megakadályo­zására, jellemezve azáltal, hogy a gáz­táplálóeső középcsuklóját olyan kötél tartja, amely egy a fészítőkötelen moz­gatható és a lámpa futómacskájával összeköttetésben álló segédfutómacskán fut. 2. Az 1. igényben védett berendezés foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy több középcsőcsukló esetén ezek mindegyike számára egy-egy tartókötél és egy-egy a feszítőkötelen mozgatható futómacska van elrendezve. (1 rajzlap melléklettel.) VALLÁS tf*UV*HT/£feSAS£o M'OMOilá BODAPSCT«»

Next

/
Thumbnails
Contents