50495. lajstromszámú szabadalom • Cigarettatöltőgép

Megjelent 19ÍO. évi december lió 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fggff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50495. szám. VI/e. OSZTÁLY. Cigarettatöltőgép. HOCHMANN MÓR MOZDONYVEZETŐ VÁGZON. A bejelentés napja 1910 április hó 30-ika. Jelen találmány tárgya cigarettatöltőgép, mellyel cigarettáknak töltése igen gyorsan, könnyen és minden előzetes gyakorlat nélkül elvégezhető. A töltés úgyszólván folytonosan és igen egyenletesen történik úgy, hogy egyik cigaretta éppen annyi do­hányt tartalmaz mint a másik. A papirt a gép egyáltalában nem szakltja. A gép el­dugulása elő nem fordulhat. A találmány lényegében lefelé szűkülő tölcsérből áll, melybe egy lejtős menetű csavar van beépítve, mely csavar bele­nyúlik a cigarettahüvely fölvételére szol­gáló csőbe. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképen i kiviteli alakja 1. ábra a gépnek függélyes hosszmet­szetét, 2. ábra 1. ábra (X) nyilának irányában való oldalnézetét, 3. ábra metszetet 1. ábra A—B vonala szerint, 4. ábra részletet, 5. ábra pedig metszetet 1. ábra C—D vo­nala szerint tüntet föl. A találmány lényegében áll az (a) tölcsér­ből, mely jelen példánál tojásdad kereszt­metszetű, melynek (a") alsó része kör­keresztmetszetbe megy át, melyhez a (h) i töltőcső az ismert (a' h') bajonettzár segé­lyével oldhatóan hozzá erősíthető. A tölcsér alsó részébe a (b') lejtős menetű csavar nyúlik be, orsója fölső végén (d) kúp­kerékkel bír, mellyel e kúpkerék kapcso­lódik, mely (g) forgattyúval hozható moz­gásba. A tölcsérrel egy darabban vagy hozzá külön megerősítve van a (j') lap, mely három függélyes oszlopszerű (i) rúddal van a (j) alaplappal összekötve, melynek (j") része U-alakúan vissza van görbítve azon célból, hogy (k) csavarral az (1) asztal széléhez legyen erősíthető. Az (i) rudak mentén föl- és lecsúsztatható az (m) kettős lap, melyben (n') csapok körül elforgat­hatóan (n) fogók vannak megerősítve, mely fogószárak (o) rúgó behatása alatt állnak, mely rúgó feszessége (p) csavarral szabá­lyozható. Az (i) rudakon (r) ütköző gyűrűk vannak, melyek helyzetükben (r') csavarral rögzíthetők. A készülék működése az eddigiek alap­ján a következő: A tölcsérbe, mely esetleg fölső részén födővel lehet elzárva, egyszerűen bele­dobjuk a dohányt, azután pedig (g) for­gattyú segélyével a (b') csavart forgásba hozzuk, miáltal a dohány lefelé tereltetik és egyenletes mozgással a (h) csőbe jut.

Next

/
Thumbnails
Contents