50490. lajstromszámú szabadalom • Gyógyszertabletta és eljárás annak előállítására

\ T , r " 1 " Megjelent 191Q. évi december hó 19-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 50490. szám. lV/h/2. OSZTÁLY­Gyógyszertabletta és eljárás annak előállítására. DR HOROWITZ ARTHUR VEGYÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 14-ike. Ismeretes, hogy komprimált gyógyszerek többnyire csak nehezen hullanak szét és ennek folytán a gyógyszer hatását nem érvényesítheti a kellő módon. E hátrány elkerülésére a tablettákhoz keményítő vagy zsírkőport adnak, mely anyagok a szét­hullást némely gyógyszernél tényleg elő­segítik. Más gyógyszerporoknál azonban ezen anyagok teljesen hatástalanok, pl. könnyen széthulló pyrenoltablettákat még eddig nem sikerült előállítani. Jelen találmány tárgya komprimált álla­potban magukban is nehezen széthulló gyógyszerporokból készült tabletta, melynél az említett hátrány nem mutatkozik, to­vábbá a tabletták előállítására szolgáló el­járás. Az új tabletta gyógyszerpornak és közönséges vagy formaldehid segélyével vagy más módon keményített, poralakú zselatinnak keverékéből áll. Zselatin helyett közönséges állapotban vízben földuzzadó más anyagok is alkalmazhatók, pl. agar­agar, lamináriák, fukuszfélék, izlandi vagy ir'.andi moha stb. 75®/s pyrenolporból és 25% zselatin­porból álló tabletta a gyomorban vagy vízben a legnagyobb könnyűséggel hull szét. Természetesen a zselatin, illetve az egyéb hasonló hatású anyag mindamaz esetben alkalmazható, amelyben eddig más kötő­anyagok nyertek alkalmazást. Ha az új tablettáknak a gyomorban old­hatatlanoknak kell lenniök vagyis csak a belekben kell hatást gyakorolniok, ismert módon még keményített zselatinból álló burkolattal is vonhatók be. A keményített,, vagyis a gyomorban old­hatatlan zselatinból álló és gyógyszerolaj­tartalommal ellátott, ismert kapszuláktól a jelen találmány szerint keményített zselatin­burkolattal ellátott tabletták előnyösebb hatásuk által tűnnek ki; amíg ugyanis az ismert kapszulák, amint azokat a lúgos hatású bélnedv valamely ponton megtámadja, egész tartalmukat a bél valamely pontján egyszerre ürítik ki, miáltal a belekre gyak­ran igen kellemetlen izgató hatást gyako­rolnak, a jelen találmány szerint készült tablettáknál a zselatinburkolat föloldása után azok komprimált tartalmának szét­hullása elég lassan történik, hogy a burko­latából megfosztott tabletta lassanként és a bélnek nagyobb részére gyakoroljon hatást, tehát a kellemetlen izgató hatás el­marad. Az új tabletták a más oldalról ajánlott, keményített zselatinból álló és a zselatin­ban finoman elosztott gyógyszerrel ellátott

Next

/
Thumbnails
Contents