50407. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép főtt cukornak krémszerű masszává való átalakítására

Megjelent 1910. évi december hó 10-én. ^sa^ MAGY. g&g KIR. SZABADALMI WSSFL HIVATAL SZABADALMILEIRAS 50407. szám. x/j. OSZTÁLY. Eljárás és gép főtt cukornak krémszerű masszává való átalakítására. SLUKA WILHELM JOSEF CS. KIR. UDVARI CUKRÁSZ WIENBEN. A bejelentés napja 1910 február hó 12-ike. Hogy a főtt cukornak azt a krémszerű minőséget, illetve halmazállapotot kölcsö­nözzük, amelyben az torták vagy más effé­lék bevonására vagy bizonyos cukorkafajok töltésére alkalmas, eddig a főtt cukormasz­szát hűtött lemezre kellett önteni és ezen spatulák segítségével mindaddig meg kellett munkálni, míg az a kívánt sűrűséget, illetve halmazállapotot elérte. A találmány tárgya eljárás a cukor­massza önműködő hűtésére és megmunká­lására, mely abban áll, hogy a hűtést a cukormasszának a megmunkáló szerkezetek­hez való útjában mesterséges levegőáram segítségével foganatosítjuk. A találmány tárgya továbbá olyan gép, melynek segítségével a szóban forgó el­járás célszerű és gyakorlati módon fogana­tosítható. A rajz 1. és 2. ábrája a gép egy foganatosítási alakjának oldalnézetét, részben metszve és végnézetét mutatja. A gép állványában a vízszintes csőalakú (1) tok van ágyazva. Az (1) tokban, amely kettősfalú és amelyet a két fal között keringő víz hűt, a (2) csiga forog, amelyet a (3) tengelyén ülő (4) tárcsa útján hozunk forgásba. Az (1) tok fölött a gépállvány­ban az (5) tartály van ágyazva, amely a főtt cukor fölvételére szolgál. Az (5) tartály legmélyebb pontján a cukor elvezetésére szolgáló (6) csőtoldat van el­rendezve, amely a (7) szelep, csap vagy tolattyú útján elzárható. Az (5) tartály ki­folyási nyílásától oldalt az (1) tok (8) be­folyási csőtoldatához lefelé vezető kagyló­szerűen hajlított (9) lemez van elrendezve. Az állvány alsó részében továbbá a (10) ventilátor, fúvó vagy más efféle van el­helyezve, amely a (11) függélyes csövön át légáramot hajt. A (11) cső szájnyílása köz­vetlenül az (5) tartály kivezető nyílása alatt és ettől oldalt, a kagylóalakú (9) lemezzel szemben fekszik. A (6) csőtoldatból kifolyó cukorsugarat a (11) csőből kilépő légáram a (9) lemezre veti és eközben, valamint a (9) lemezen való lefolyása közben erélyesen hűti. A (9) í lemezről a cukor a (8) csőtoldaton át az (1) tokba folyik, hol azt a forgó (2) csiga megmunkálja és egyidejűleg az (1) tok ki­vezető oldala felé szállítja. Megmunkálás közben a cukrot a tok falai között keringő víz állandóan hűti. A cukormassza ezután az (1) tokot a (12) nyíláson át a kívánt krémszerű alakban hagyja el.

Next

/
Thumbnails
Contents