50383. lajstromszámú szabadalom • Berendezés veteményeknek sorbavetésére

KIR. Megjelent lí)l(). évi december hó lO-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5038B. szám. X/a. OSZTÁLY. Berendezés veteményeknek sorbavetésére. MEISSNER WILHELM GAZDÁSZ MAGDEBURGBAN. A bejelentés napja 1909 november hó 23-ika.-Jelen találmány tárgya oly sorvetőgépre vonatkozik, melynél nagyobb aratáshozam érhető el azáltal, hogy a vetőmag a földbe különleges módon lesz elhelyezve. Míg az ismeretes sorvető gépeknél a vetőmagvak elhelyezése céljából a földben a vetősaruk segélyével kis barázdák huzat­nak és ezután ezen barázdák be lesznek födve és nyomóhengerek segélyével le­nyomva, addig a találmány szerinti gép olykép működik, hogy minden vetősaru előtt a talajban egy síma, nyitott barázda lesz ásva és lazított fenekének hosszában a vetősaru vezettetvén, a magvak beágyaz­­tatnak, mimellett egy henger a veteményt enyhén szorítja a barázda fenekéhez. A megmunkált talajnak tökéletes és egyenlő mélységű lazítása folytán a vető­saruk a magot egyenlő mélységben helye­zik el és ezáltal a vetemény egyenletes kikelése biztosítva van, ami különösen cu­korrépánál bír nagy fontossággal. A mellékelt rajzon ezen berendezésnek egy kiviteli alakja látható. Az 1. ábra egy sorvetőgép hosszmetszetét mutatja, mely az oldalnézetben látható be­rendezéssel van ellátva, a 2. ábra a berendezés oldalnézete nagyobb léptékben, a 3. ábra részben metszett nézet; a 4. ábra ezen berendezéssel megmunkált föld metszete; az 5. ábra egy fogazással ellátott lazító­tárcsa koszorújának egy részét; a 6. ábra pedig annak előlnézetét mutatja. A szerkezet a következő: Egy ismeretes vetőgépen, mely a (b) keretekkel biró (a) állványból, (c) mag­szekrényből, (d) vetőtölcsérekből és (e) vetősarukból, valamint az (f) nyomóhen­gerből áll, (g) fogóberendezés révén a vetősarukat tartó, föl- és alámozgatható (h) emeltyűkar van elrendezve, mely az (1) tengelyre erősített (k) tárcsa (i) csapágyá­ban állítható. Ezen tárcsa (111, n, o, p) lánc­­kerekek, (q, r) láncok és a (b) járókerék közvetítésével forgatható. Mint a nyilak mutatják, a forgás a gép haladási irányá­val ellentétes irányban megy véghez. A (k) tárcsa kerületén (s) fogakkal van ellátva, melyek vagy kifelé vannak haj­lítva (3. ábra) vagy egy bizonyos széles­ségben csoportosan elrendezve (6. ábra); ezek a talajt egyenlő mélységben és szé­lességben lazítják. A tárcsán (t) szárnyak vagy lapátok vannak elrendezve, melyek a tárcsa suga­rához képest olykép vannak állítva, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents