50363. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vonalzókhoz és effélékhez párhuzamos vonalak húzására

Megjelent 1910. évi december lio 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIBAS 50368. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Berendezés vonalzókhoz és effélékhez párhuzamos vonalak húzására. WALZBERGER JOHANN KERESKEDŐ REICHENBERGBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 12-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 16-ika. A találmány tárgya vonalzókon és effélé­ken alkalmazható berendezés, melynek segé­lyével, minden más rajzeszköz igénybe vétele nélkül, párhuzamos vonalak húzha­tók tetszőleges távolságokban. A találmány tárgyának két kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. és 2. ábra a tetszőleges vonalzóra föltol­ható berendezés egyik kiviteli alakját élűi­ről és oldalról nézve, a 3. és 4. ábra pedig a másik kiviteli ala­kot metszetben és oldalnézetben mutatja. Az 1. és 2. ábra szerint az (i) mutatóval ellátott (e) tolóka az (o, q) lemezekből álló tokban van eltólhatóan elrendezve, mely a rágós (r) köröm és az (s) karima segélyével rögzíthető a (p) vonalzón. Az (e) tolóka egyik oldalába fogak vannak vágva, melyekbe a tok belsejében egy rúgó kapaszkodik oly módon, hogy az (e) tolóka a mindenkori beállított helyzetben rögzíthető, a tolóka ki­húzását ütközők határolják. Azonkívül a tolóka fokbeosztással van ellátva, melyről az (i) mutató csúcsának a vonalzó fölső hosszélétől való távolsága leolvasható. Az (r) köröm (r') toldata fogantyú gyanánt szolgál, mely a szerkezetnek a vonalzóról való levételét megkönnyíti. Hogy párhuzamos vonalak nagyobb távol­ságokban is legyenek húzhatók, a 3. és 4 ábra szerint az (e) tolóka több részből van összetéve és az egyes (e, el, e2 stb.) részek teleszkopszerűen vannak egymásban elren­dezve. A tolókarészeket a beállított hely­zetben (f) rugók rögzítik és az egyes részek kihúzását (h) ütközők határolják, melyek kihúzás alkalmával a következő részt ma­gokkal viszik. Mint a 3. ábra mutatja, az (r) kapcsot (t) rugók hozzák a (q) tok bel­sejébe. A teleszkópszerú tolókarészek fok­beosztása úgy van elvendezve, hogy a tel­jesen kihúzott rész beosztása a mutatótól számítva a következő rész beosztásában találja folytatását (4. ábra). A tolókának a 3. és 4. ábrán föltüntetett több részből való kiképzése természetesen az 1. és 2. ábra szerinti kivitelnél is alkalmazható. Szabadalmi igények. 1. Berendezés vonalzókhoz és effélékhez párhuzamos vonalaknak egy, vagy több a vonalzók hosszirányára merőlegesen mozgatható tolóka segélyével való húzá­sára, jellemezve az által, hogy a tolóka egy tokban van elrendezve, mely rúgó­hatás alatt álló kapcsok segélyével bár­mely vonalzón rögzíthető. NYOMDAHtBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents