50356. lajstromszámú szabadalom • Injekciófecskendő

Megjelent 1910. évi december hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50356. szám. VII e. OSZTÁLY. Injekciófecskendő. D,s SCHWARZ FRIEDBICH ORVOS ÉS TAUSS HEINRÍCH KERESKEDŐ WIENBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 6-ika^ Az ismeretes injekciófecskendőknél alig lehet elkerülni, hogy a fecskendőtestnek bepiszkolódása fertőzést ne okozzon, miért is a fecskendőtestnek tisztítására különös gondot kell fordítani. Ezen tisztítás nagy nehézségekkel jár s azért még akkor sem biztosítja a tökéletesen steril injekciót, ha — mint ismeretes — a befecskezendő fo­lyadék részére egy külön tartányt alkalma­zunk, mivel a folyadék mégis érintkezésbe jut a fecskendő vagy a szivattyútest (nyomó­­lapda) belsejével és a külső levegővel. Jelen találmány értelmében utóbbi hát­rányt azáltal kerüljük el. hogy a folyadé­kot fölvevő tartányt egy tömítetten reá helyezett gumimembrán zárja el, a fecs­kendő stb. által működésbe hozva illetőleg kitágítva a folyadéknak közvetlen kinyomá­sát eszközli. Gondoskodás történt jelen fecskendőnél továbbá arról is, hogy a tartánynak a tű liozzáillesztésére szolgáló nyílásán át se juthasson piszok a tartányba. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra folyadéktartánynak részben füg­gélyes középmetszete, részben nézete ki­csavart tűvel a 2. ábra pedig a tartány födelének toliil­­nézete. A folyadék fölvételére szolgáló (a) tar­tányt, melyet célszerűen egy fiola alkot, fölső végén a vékony (b) gumimembrán zárja el, melyre a kemény gumiból készült (c) födél (2. ábra) van ráhelyezve. Utóbbin két gyűrűalakú, egyik oldalukon nyitott (e) toldat látható, melyek fölül gömbala­kban mélyítve vannak. Ezen toldatokon (f) csapok nyúlnak át, melyek fölül a mélye­désekbe ülő (g) gömbbel alul pedig a (h) tekercsrugók beakaszthatása céljából füllel vannak ellátva. A (h) rugók másik vége az (a) tartánynak (fiolának) szűkülő végére rá­helyezett (k) hüvelynek (i) karimájához van erősítve. A tartányra helyezett födélnek leerősítése tehát egyszerűen úgy történik, hogy az (f) csapokat az (e) toldatokba ezek hasítékain át behelyezzük úgy, hogy a (g) gömbök a toldatoknak gömbalakú mélye­déseibe jutnak, míg a csapoknak kivétele által a födelet ismét szabaddá tesszük. A (k) hüvely külső csavarmenetekkel bír s ezek alatt meg van véknyitva. A hü­

Next

/
Thumbnails
Contents