50198. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a hajósebesség fokozására

MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50198. szdrxj. XV/b. OSZTÁLY­Megjelent 1910. évi november hó 17-én. Berendezés a hajósebesség fokozására. BÁRDOS HUGÓ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 március hó 15-ike. •Jelen szabadalom tárgya oly berendezés, amely a hajó sebességét növeli ugyanazon terhelés és ugyanazon munkakifejtés mel­lett, illetve egy bizonyos sebességet bizto­sít ugyanazon terhelés mellett kisebb munkakifejtés árán. A hajó összes súlya következtében bizo­nyos mélységig a vízbe sülyed és előre­haladása alkalmából ellenállási munkát kell gépei segítségével legyőznie. Az ez irányban végzett számos kísérle­tek és elméleti vizsgálatok azt bizonyítot­ták, hogy ezen ellenállás arányos, egye­bek között, a vízbemerülő keresztmetszet­tel és az előrehaladási sebesség négyzeté­vel. Miután a vízbe merülő keresztmetszet viszont a hajó súlyával van arányban, könnyen átlátható, hogy, ha a súllyal el­lenkező irányban működő reakció erőket létesítünk, akkor a hajó vízbe merülő ke­resztmetszetét csökkentjük és ezzel együtt bizonyos sebesség mellett az ellenállási munkát is. A szükséges reakcióerő létesítésére föl­használható a csöveken átfolyó közeg reakció-ereje, illetve bármily irányeltere­léskor előálló reakcióerő. E reakcióerő előállítható: a) megfelelően görbített cső által, amelybe kis sebességgel ömlik a víz, egy szivattyú nagy sebességi magasságot ad, úgy, hogy nagy kiömlési sebességgel öm­lik ki. Ezen berendezésnél állandó munkát kell fordítani a reakcióerő létesítésére. b. Görbített cső által, ahol a víz eltere­lése által létesíttetik a reakció. Ezen be­rendezésnél a cső helyettesíthető megfele­lően görbített fölülettel is. Itt a reakció­­erő a hajó ellenállás rovására létesül. Úgy az a), mint a b) elrendezésnél a viszonyok kellő megválasztása mellett el­érhető, hogy a hajó, vagy jármű kieme­lésére fordított munkával nagyobb sebes­séget érhetünk el, mintha ugyanezen mun­kát közvetlenül a hajósebesség fokozására fordítanók. Az a) elrendezésnek előnye a b)-hez ké­pest, hogy a hajósebességtől függetlenül emeli ki a hajót, míg hátránya, hogy a csővezeték a szivattyú és a hozzátartozó motor súlytöbbletet okoz. A III. ábra egyik foganatosítási alakját mutatja a berendezésnek. Ezjen berendezés­nél a víznek egy szivattyú — legcélszerűb­ben centrifugálszivattyú — segítségével egy bizonyos sebességi magasságot adunk, amelynek következtében a víz a beömlési

Next

/
Thumbnails
Contents