50158. lajstromszámú szabadalom • Golyós malom

Megjelent 1910. évi november hó 10-én. MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50158. szám. X/i. OSZTÁLY. Golyós malom. BBOWNE GEORGE ALBERT ÉS FORRESTER PETER CORNELIUS MÉRNÖKÖ K TACOMA BAN. A bejelentés napja 1910 február hó 8-ika. A jelen találmány tárgya golyósmalom, | mely a mellékelt rajzban egy foganatosí­­tási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra függélyes metszet, a 2. ábra harántmetszet. A 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vo­nala szerint. Az (A) keretrészeken (1. ábra) vannak megerősítve a malomnak egyes részei. Az (Al) falak alkotják az alsó zárt kamrát, mely az (A2> ajtókkal van ellátva. A (B) tengely hordja a (Bl) hajtott (2. ábra) és a laza (B2) szíjkorongot. A (B3) szíj segélyével hajtott tengely a kis (B4) ko­rongot is hordja, mely a (Bő) szíjat hozza mozgásba; a (B) tengelyen ül továbbá , a kis (B6) korong is. A tengely az (A) ke­retrészekben elrendezett (B7) csapágyak­ban van ágyazva, melyeknek mindegyike a (B9) csavarorsóknak alsó végéhez van erő­sítve; ezek a keretnek födő gerendáján átjárnak és a (BIO) kézi kerekekkel van­nak ellátva, melyeknek segélyével a csap­ágyakat emelhetjük és sülyeszthetjük. A (B) tengelyre a két (C) szíjkorong van föl­ékelve, melyeknek mindegyikén a (Cl) szíj fut körül, mely a (C2) merítőedényekkel (1. ábra) van ellátva. Ezen szíjak mind­egyikének alsó részében, a zárt kamrában, a (D) gyűrűs pálya van elrendezve, mely belső oldalán homorúan van kiképezve. Az (E2) rúdon az (El) csapágy van el­rendezve a rövid (E) tengely számára. Az (E2) rúd az (A) kereten átmegy és fölső végén az (E5) lemezek közé ágyazott (E4j rúgó szabályozására szolgáló (E3) csavar­anyával van ellátva; a rúgó az (El) csap­ágynak rugalmas ágyazására és beállítá­sára szolgál. Ily rövid (E) tengely van el­rendezve minden (E6) őrlő golyó számára, melyek a (D) gyűrűs pálya homorú fölüle­­tébe beleillenek. Ezen őrlő golyókon kívül még több őrlő golyó is van elrendezve, me­lyek hasonló módon vannak fölfüggesztve, csakhogy az ezeket hordó (E7) rudak az (E8) tengelyekre vannak erősítve (2. ábra) és a kereten oldalt átjáró (E9) rudakkal ellátva, melyek külső végükön ismét az (E12) lemezek között elrendezett (Eli) ru­gókat (1. ábra) és az ennek szabályozására és beállítására szolgáló (E10) csavaranyá­kat hordják. Ily módon az az első (E6) golyót is épp úgy lehet rugalmasan oldalt a gyűrűs pályához szorítani, mint a fölső golyókat. Az (Fi) tengelyen (2. ábra) az (F) korong van fölékelve, mely a (B5) N VOMDá Hl B A*S iníir , *____:

Next

/
Thumbnails
Contents