50157. lajstromszámú szabadalom • Berendezés klozet ülődeszkák fertőtlenítésére

Megjelent 1910. évi november hó 10-én. IvIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50157. szám. XXI/b. OSZTÁLY­Berendezés klozetüló'deszkák fertőtlenítésére. BAGINSKY WILHELM KERESKEDŐ KŐNIGSBERGBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 19-ike. A találmány tárgya oly berendezés, mellyel a klozetek ülődeszkáit könnyen és gyorsan fertőtleníthetjük. A szerkezetnek nagy előnye, hogy a meglévő klozetülé­­sekre rá lehet alkalmazni s emellett a be­rendezés egyszerű és olcsón előállítható. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán a berendezés távlati képe, a 2. ábrán az ülődeszka födelének alulné­zete, a 3. ábrán a födél keresztmetszete, a 4. ábrán a berendezés oldalnézete s az 5. ábrán a berendezés hátulról nézve van föltüntetve. A berendezés áll az (a) légszivattyúból, a (b) fertőtlenítő anyagtartályból (s a (c) elosztócsövekből. Ha a (d) födelet fölemel­jük, ak’ or az (f) villaszerű rudazat segít­ségével az (e) dugattyú lefelé tolatik s levegőt szív be. Ha a (d) födelet lebocsá­tottuk, mikor is az (ej dugattyú fölfelé jön, a (g) csövön keresztül az összenyo­­! mott levegő a (b) fertőtlenítőanyagtar­­| tályba jut. A levegő ezen keresztülhaladva, fertőtlenítődik s innen azután a (h) csö­­! vön keresztül a (c) elosztócsövekhez jut, : melyeken keresztül az ülődeszkára áram­lik, melyet ezáltal fertőtlenít. Szabadalmi igény. i I Berendezés klozetek ülődeszkáinak fertőt- I lenítésére, azáltal jellemezve, hogy az ülődeszka födele csuklós rudazat segít­ségével egy légszivattyúval áll össze­köttetésben, amely a levegőt fertőtlení­tés céljából egy fertőtlenítőanyagtartá­lyon keresztül hajtja, ahonnan a most már fertőtlenített levegő az ülődeszkán alkalmazott elosztó csöveken keresztül az ülődeszkára áramlik, amelyet ezáltal fertőtlenít. (1 rajzlap melléklettel.) p# RÉSZVÉNY ’Áfl8ASÁ0 rfYOMOÁlA BUCAPtSTO NVOl

Next

/
Thumbnails
Contents