50150. lajstromszámú szabadalom • Nyomó és húzópad kúpos idomcsövek előállítására

Megjelent lí)10. évi november hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50150. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Nyomó- és húzópad kúpos idomcsöveknek eló'állítására. G. A. SCHEID FÉMÁRÜGYÁR ÉS WAIBEL PÁL MŰVEZETŐ AMSTETTENBEN. A bejelentés napja 1909 november hó 3-ika.-Jelen találmány kúpos idomcsövek elő­állítására szolgáló nyomó- és húzópadra vo­natkozik és abban áll, hogy a húzópofák egy szánra szerelt tárcsának egymásfelé irányuló görbe vezetékeiben eltolhatóan vannak ágyazva, mely tárcsa forgó moz­gását megfelelő előtét közvetítésével a szán egyenes vonalú mozgásáról nyeri úgy, hogy a húzópofák a munkadarab mentén való elmozgásuktól annak irányában önmű­­ködőleg vezettetnek. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképein kiviteli alakja: 1. ábra a találmány tárgyát oldalnézet­ben, 2. ábra a szánon és húzófejen át eszkö­zölt függélyes hosszmetszetet, 3. ábra a hozzá tartozó előlnézetet tün­teti föl. Az ábrázolt berendezés az ismert eszterga­­padokhoz hasonlóan orsószékkel és vezetőor­sóval (utóbbi nincs föltüntetve) bír, mely utóbbi a pad közepén annak pofái között van elrendezve. A padnak hajtása a szo­kásos (1) váltókerekekkel történik. A (2) szánon lévő (3) csapágyban van az üreges és (15) gyűrűkkel rögzített (4) húzófej és i rajta az (5) homlokkerék ágyazva. Utób- I bira (7) csavarok segélyével (6) tárcsa van megerősítve, mely spirálszerűen görbített (8) vezetékekkel bír, melyek a tárcsa kerü­letéből kiindulva és közepe felé haladva, egymás felé irányulnak. A (8) vezetékek a (9) görgőcskék fölvételére szolgálnak, me­lyek a húzópofák csapszerű nyúlványain ülnek, mely utóbbiak a (4) húzófej fecske­­farkszerűen kiképezett sugárirányú (10) ro­­vatékaiban vezetődnek. Az (5) homlokkerékkel függélyes irány­ban eltolható és megfelelően vezetett (11) fogasrúd kapcsolódik, melynek alsó vége (12) görgők közvetítésével ferdén álló (13) vezetősínen nyugszik föl. Utóbbi (14) csa­varok segélyével tetszés szerinti ferde irányban állítható be. A (2) szán egyenes vonalú mozgását szo­kott módon vagy a vezetőorsóról, vagy pe­dig kézihajtás útján nyeri. Sima, kúpos csőnek előállítása céljából hengeres csövet kúpos tövisre tolunk és vele együtt az esztergafej szorító pofái közé fogjuk. Ezután a vezetősínnek (14) csavarokkal a megfelelő ferdeséget adjuk meg. Ha a gép mozgásba jön, úgy (12) DÁHl&A'S

Next

/
Thumbnails
Contents