50148. lajstromszámú szabadalom • Gép üvegpalackok előállítására

Megjeleni 1910. évi november hó 4-én. ivIAGY. SZABADALMI KfR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50148. szám. XVII/C. OSZTÁLY. Gép üvegpalackok előállítására. SIMPSON TAMÁS VILMOS ÜVEGPALACKGYÁROS CASTLEFORDBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 12-ike. .Jelen találmány üvegpalackok előállítá­sára való oly gépekre vonatkozik, melyek­nél több, egy központos függélyes oszlop által lazán és egymástól függetlenül tartott keret mindegyike egy teljes palackalakzó­­szerkezetet tart és melyeknél az oszlop körül egy tok forog állandóan, mellyel az egyes keretek egymásután kapcsolatba és kapcsolaton kívül hozhatók úgy, hogy mind­egyik keret egy közös megállóhelyre érve, hol a gyíijtőforma az üvegmasszát kapja, a tokból kikapcsoltatik, megállíttatik és e fo­lyamat után a forgó tokkal ismét kapcso­latba hozható, azonban a szomszédos kere­kekhez képest nem ugyanazon szöghelyzet­­^'■n. A következő keret a megállóhelyre e."ve a forgó részből hasonlóan kikapcsol­­tatik, a megolvasztott üveggel való táplálás közben fogvatartatik, a tokkal újból kap­csolatba kerül és így tovább. Emellett mind­egyik keret palackalakzószerkezetének a forgómozgás közben való működtetésére oly eszközök vannak alkalmazva, melyek az alábbiakban a rajzokra való hivatkozással leírt módon a palack teljes képzését lé­tesítik. Az 1. ábra a találmány értelmében szer­kesztett gépnek függélyes metszete, mi­­mellett a kereteknek csak egyike van abban a helyzetben rajzolva, amelyben időnként mindegyik keret fogvatartatik. Az 1/A. ábra az 1. ábra egy részét nagyobb lépték ben rajzolva mutatja, különösen azon dugattyú föltüntetésére, mely a fuvófoiya­­matokaí eszközli és szabályozza. A 2. ábra a gép előlnézete és a 3. ábra föliilnézete. A 4. ábra a gép alsó részének előlnézete, különösen a gép keretei rögzítőberendezésé­nek föltüntetésére. Az 5. ábra a 4. ábra részleges vízszintes metszete. A 6. ábra az 5. ábrán föltüntetett részek­nek baloldalról tekintett nézete, részben metszete. A 7. ábra a keretek rögzítőberendezésének függélyes metszete. A 8. és 9. ábra a gyűjtőformát tartó átfúrt fejnek rögzítésére és szabaddá tételére való eszközöknek részletrajzai; és pedig a 8 ábra az említett gyűjtőformafejet tartó üre­ges tengelyre merőleges metszet, míg a 9. ábra a 8. ábrán föltüntetett részeknek balról tekintett oldalnézete. A 10., 11. és 12. ábrák a nyakformát képező két csúsztatható résznek működtetésére alkalmas eszközöket mutatnak. A 10. ábra e részeknek oldalnézete, a 11. ábra rész­,A*S

Next

/
Thumbnails
Contents