50085. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szöglethornyok marására

Megjelent 191Q. évi október hó 405-án. MAGY |g||N KIR. SZABADALMI jHn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50085. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Berendezés szöglethornyok marására. BARKOWSKY FERENC LAKATOSMESTER ÉS TROGISCft PÁL KERESKEDŐ TILSITBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 27-ike. . Találmányunk a különösen ablakoknál vagy hasonlóknál a sarokpántok beillesztése céljából szükséges szöglethornyok marására szolgáló berendezésre vonatkozik. E célra szolgáló berendezések már isme­retesek. Ezeknél a szöglethornyokat egy az előállítandó horony szélességével egyenlő átmérőjű forgó maró egyetlen egy menet­ben készíti, mikor természetesen úgy a hornyok végeinél mint a szögleteiben kör­ívalakú kikerekítések keletkeznek úgy, hogy a fémpántokat, amelyek a hornyokban meg­erősítendők, szintén kőrívalakú kikerekíté­sekkel kell ellátni. Találmányunk célja oly berendezés szer­kesztése, amelynek segélyével oly szöglet­hornyok állíthatók elő,® amelyekbe éles sarkú pántok illeszthetők. A marót emellett éles sarkú sablonba vezetjük. Találmányunk lényegében ábból áll, hogy a marót amelynek átmérője sokkal kisebb az előállítandó horony szélességénél, egy vezetőbütyök segélyével vezetjük a sablon­ban, amely bütyöknek szögalakú nyúl­ványa van. Mellékelt rajz a berendezés foganatosí­tási alakját példaképen ablakkeretek derék­szögű hornyainak marására ábrázolja. Az 1. ábra a berendezés fölülnézete, a 2. ábra alsó nézete, a 8. ábra oldalnézete a 2. ábra (I) nyilának irányában, a 4. ábra az ablakkeret egyik sarkát az 5—8. ábra egy a berendezéshez tartozó marót mutat, axonometrikus képben és pedig az 5. ábra a maró tartóját, a 6. ábra magát a marót a 7. ábra egy a marónak a tartóban való I megerősítésére szolgáló csavarházat és a 8. ábra a teljesen összeállított marófejet. Egy (1) markolattal ellátott (l1 ) sínen alkalmazott (2) tengelyen egy (31) kézi for­gatóval ellátott (3) fogaskerék van forgat­hatóan ágyazva. A (3) fogaskerék egy az (5) tengelyen ágyazott kisebb (4) fogaskerékbe fogódzik. Az (5) tengellyel központosán a kerék (6) vezetőbütyök oly módon van az (l1 ) sínre erősítve, hogy abban az (5) tengely la­zán foroghasson. A (6) vezetőbütyöknek oldalt egy derékszögű (7) nyúlványa van. Az (5) tengely szabad végén egy kis (8) maró van megerősítve, amelynek átmérője ablakpántok bevésésére körülbelül 8 mm-nyi. Az (l1 ) sínnel a vezető hasítékkal ellá-

Next

/
Thumbnails
Contents