50064. lajstromszámú szabadalom • Eljárás faléleknek rongálás elleni megvédésére és ehhez való massza előállítására

Megjelent 191Q. évi október hó 26-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jB5a .HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50064. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Eljárás faléleknek rongálódás elleni megvédésére és ehhez való massza előállítására PICK EMIL GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 december hó 20-ika. A falszögletek élein lévő habarcs vagy más vakolat könnyfen lepattogzik, a fal éle kitöredezik, ami azoknak a csúnya külsőt ad és a fal további megrongálódásának is mtat nyit. Jelen találmány szerint a nevezett hát­rányt úgy küszöböljük ki, hogy alkal­mas vászonból vagy más szövetből sávot a védetni kívánt magasságban és alkalmas szélességben alább leírandó módon készített masszával látunk el és az él mentén a falra j erősítünk. Az említett masszát a következőképen állítjuk elő: Kaucsukanyagot, enyvet, fi­nomra őrölt ásványi krétát és gipszet a megkívánt mennyiségben összekeverünk és nagy mennyiségű vízben főzünk. Az így nyert és kikészített masszát az alkalmas nagyságú vászonra hozzuk, a vásznat a vé­detni kívánt, már vakolattal elláttott fal­részre erősítjük, ahol a vászon a massza által a vakolattal szilárdan egyesül és szá­l-adás után a falról le nem váló, az utóbbi­val egységes egészet képez. A védőburok ezután még vékonyan vakolható és ennek száradása után tetszőlegesen befösthető, vagy kárpittal is bevonható, úgy hogy a környező faltól semmi módon sem üt el. A leírt védőburok a fal éleit száradás után hatékonyan megvédi a lerepedezés és rongálódás ellen. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás faléleknek rongálása elleni meg­védésére, azáltal jellemezve, hogy a fal vakolása után a védendő faléi mentén alkalmas masszával ellátott vászonból vagy egyébb szövetből való sávot két­oldalt a falélre feszítve erősítünk föl, ahol ez a massza folytán a vakolattal szilárdan egyesül és a száradás után a falról le nem váló, az utóbbinak további szokásos kezelésére alkalmas egységes egészet képez. 2. Eljárás az 1. alatt védett sávokhoz való massza előállítására, azáltal jellemezve, hogy kaucsukot, enyvet, finomra őrölt ásványi krétát és gipszet jól összeke­verünk és nagymennyiségű vízben fő­zünk, majd az így nyert masszát a vá­szonra való alkalmazáshoz megkívánt alakba és állapotba hozzuk. PALL46 Ré8ZV^NYTÁA8AaAo NYOMOÁJ. BUOAPttTBft

Next

/
Thumbnails
Contents