50019. lajstromszámú szabadalom • Kulcs csuklós szakállal

Megjelent 191Q. évi október fió 22-én MAGY. ^ KIR. SZABADALMI W& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50019. szám. VIIT/d. OSZTÁLY. Kulcs csuklós szakállal. TISZA FERENC IPARISKOLAI IGAZGATÓ LIPPÁN. A bejelentés napja 1909 október hó 9-ike. Jelen találmány tárgya olyan kulcsszár, | mely hengeralakú csövet képez és amely­ben a csuklós szakái úgy van elrejtve, hogy csak a kulcslyukban huzódhatik ki és be. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik kiviteli alakja: I. ábra a kulcsszárat a fogantyúval oldal­nézetben és részben hosszmetszetben, II., III. és IV. ábra oldalnézetben a szer­kezeti részeket, V. ábra ugyanezeket, de fölszerelve, VI. ábra a kulcslyukvezetéket, VII. ábra a kulcslyukvezetéket a kulcs­szárat félig nyitott, VIII. ábra pedig teljes nyitott szakállal tünteti föl hosszmetszetben, IX. ábra végre a kulcs keresztmetszetét láttatja, a hogyan a szakái a zár rekeszébe fogódzik. A kulcs áll (e) tömör fogantyúból, mely­hez (a) üres hengeralakú cső van erősítve, mely csőben (d) rúgó a csuklósan elrende­zett (b) szakállal összekötött (c) tolókának feszül, miként legtisztábban az (V.) ábrán látható. Az (a) kulcsszárnak megfelelőleg a zár kulcslyuka (f) hengeralakú üres cső­ből áll, mely kulcslyukból lefelé kisajtolt kis (g) ütköző nyúlik ki. A hengerelakú kulcs a fogantyú (e) lapos fölületével fölfelé tartva, hogy a szakái le­felé nyíljon, mint minden zárban, s hogy könnyeben lehessen a fölfelé lévő akadályt elérni — betolatik a kulcsszár vastagságá­nak megfelelő gömbölyű kulcslyukba és midőn a (b) szakálnak (x) hegy a kulcslyuk belsejében lévő (g) kis akadályt eléri, a kulcsra gyakorolt nyomás által a szakái a kulcsszár (i) nyílásán, valamint ezen nyílás­sal egy vonalba eső kulcslyukon lévő (j) keskeny kivágáson kijön és a zár falai között elhelyezkedik; most fordítjuk a kulcsot jobbra, vagy balra, aszerint, amint a zárt nyitni vagy zárni akarjuk, amidőn a kulccsal a kulcslyuk is fordul, mivel a kijött szakái úgy a kulcs (i), valamint a kulcslyuk vezetékében lévő (j) metszetben áll, s így a kulcslyukvezetéket (kulcslyukat) is magával fordulni kényszeríti. Ha a sza­kái kiindulási pontjához visszatér, a szakái a kulcsszárban lévő (d) rúgó szegélyével önműködőlég behúzódik, miáltal a kulcs a zárból kihúzható lesz. SZABADALMI IGÉNY. Kulcs csuklós szakállal, jellemezve az üre­ges kulcsszár belsejében elforgathatóan elrendezett (d) rúgó hatása alatt álló

Next

/
Thumbnails
Contents