48941. lajstromszámú szabadalom • Levegő keringtető berendezés

Megjelent 1910. évi május lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48941. szám, Vlll/k. OSZTÁLY, Levegőkeringtető berendezés. > KEITH JAMES MÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1909 julius hó 10-ike. Elsőbbsége 1909 május hó 25-ike. Találmányom tárgya oly levegőkeringtető­berendezés, mely egy terelővel ellátott üres talapzatból vagy állványból és az ebben elhelyezett elektromotorból és venti­látorból áll, mely ezenkívül még lámpákkal is föl van szerelve. Ez a berendezés a csatolt rajzon nézet­ben, részben metszetben látható. Mint az a rajzból kitűnik, az üreges (a) ta­lapzat — mely előnyösen díszes kivitelben majolikából, porcellánból stb. készül — (a) lábakkal van ellátva, hogy az asztalra stb. állíthassuk, melyek között a levegő beveze­tésére szolgáló (al) nyílások maradnak sza­badon. A talapzat ezenkívül még további nyílásokkal is ellátható, hogy azokon több levegőt vezessünk be. Ebben a talapzatban van a (B) elektro­motor fölszerelve, melynek (b) tengelyére g^®) csapágyba ágyazott (C) ventilátorkerék A (C) ventilátorkerék kÖze"péö, #^it#ííi és előnyösen a 46211. sz. szabadalomban leírt módon van szerkesztve, vagyis két csonka­kúp alakú szárnyaskerékből áll, melyek szárnyai előnyösen laposabbak, mint a hivat­kozott szabadalomban leírt keréké és melyek akként forognak, hogy domború fölületük­kel hassanak a levegőre, úgy hogy a talap­zatból a (D) csapágy karjai között fölszívott levegőt, továbbá a fölső (E) csapágy karjai között és az ezt tartó (F) gyűrűre szerelt és az előnyösen ugyancsak majolikából porcellánból stb. készült (G) terelő mellett beszívott levegőt a szobába hajtsa és a szobalevegőt keverje. Az (F) gyűrűt az (A) talapzaton megtámasztott (H) oszlopok elő­nyösen fémből készülnek. A ventilátorkerék szerkezete más alkal­mas szerkezet is lehet, de a föntebb jelzett szerkezet azért előnyös, mert kevés energia­fogyasztás mellett igen nagy hatású. A (H) oszlopok üregesek is lehetnek, mikor azokon kábeleket vagy vezetékeket vezethetünk át, hogy a (G) terelőből lefüggő (j) elektromos lámpákat táplálhassuk. A fölső (E) csapágyon üvegből vagy más alkalmas anyagból készült (K) virágváza le­het elhelyezve. Az egész elrendezés olyan, hogy a venti-I látor valamely asztal stb. fölületéről és alól a levegőt fölszívja, és folytonos vízszintes áramban egyenletesen szétosztva tovább hajtja a szobába. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Levegőkeringtető berendezés, jellemezve egy üreges, levegőt beszivató nyílások­kal ellátott talapzat, ennek nyitott fölső vége fölött oszlopok segélyével fölszerelt

Next

/
Thumbnails
Contents