48915. lajstromszámú szabadalom • Nagy fesztávolságú íves fatartók vagy rácsos faívek

Megjelent 1910. évi május lió 57-én. MAGY. ggftj KIR. SZABADALMI fB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48915. szám. VIH/c. OSZTÁLY. Nagy fesztávolságú íves fatartók vagy rácsos faívek. STEPHAN FÜLÖP ÉPlTÉSZ DÜSSELDORFBAN. Pótszabadalom a 45819. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 január hó 23-ika. Jelen találmány a törzsszabadalommal védett, tetők és hasonlók számára való nagy fesztávolságú íves fatartók vagy rá­csos faívekre vonatkozik. A találmány ab­ban áll, hogy csak a fölső öv van meghaj­lítva és a lapos oldalon meghajlított lécek­ből összeállítva, míg ellenben az alsó öv egyenes és gerendákból, vagy keskenyebb oldalukra állított lécekből készül. Ez az el­rendezés azon előnnyel bír, hogy az íves tartó előállítása egyszerűbb és olcsóbb, emellett azonban az íves tartó époly ellenállóképes, mint az a tartó, amely két meghajlított övböl áll. A mellékelt rajz az új eljárás szerint előállított tartónak két kiviteli alakját mu­tatja. A fölső (a) öv úgymint a törzsszabada­lom szerint három vagy több egymásfölé fektetett és a lapos oldalon meghajlított lécből képeztetik, míg ellenben az alsó (b) övet egyenes gerendákból, vagy keskenyebb oldalukra állított lécekből állítjuk elő. A kitöltőtagok, úgymint a törzsszabada­lomnál, egymást keresztező, a huzási igény­bevétel fölvételére szolgáló (d) vasrudak­ból, valamint a nyomásigénybevételek föl­vételére szolgáló (c) faducokból állnak (1. ábra). A 2. ábra szerint megfordítva, egy­mást keresztező (c) faducokat és egyenes (d) vasrudakat rendezhetünk el. A vasrudak végeiken (e) csavaranyákkal vannak ellátva melyek az öveket erősen a (c) faducok­hoz szorítják. SZABADALMI IGÉNY. A 45819. számú törzsszabadalommal védett nagy fesztávolságú íves fatartók vagy rácsos faívek kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy csak a fölső öv áll a la­pos oldalukon meghajlított lécekből, míg ellenben az alsó öv egyenes és gerendákból vagy keskenyebb oldalukra állított lécekből van összeállítva. (1 rajzlap melléklettel.) <WUAS Dfe'ZVélnTÁmASÁO NYOMDÁJA BUOMWraN

Next

/
Thumbnails
Contents