48830. lajstromszámú szabadalom • Utántöltést megakadályozó palackzár

Megjelent 1910. évi május hó 21-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48830. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Utántöltést megakadályozó palackzár. ROLFSON-SCHMIDT SVEN GYÁROS HUNTINGTONBAN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 9-ike. Jelen találmány tárgya oly palackzár, mely a palack eredeti tartalmának kiürítése után az újratöltést nem engedi meg. Amel­lett azonban arról is gondoskodva van, hogy a palack szelepe vagy ennek súlyter­helése meg ne szoruljon és a folyadék a palackból mindig könnyen kiönthető legyen. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti zárószerke­zettel ellátott palack fejének hosszmetsze­tét; a 2. ábra az 1. ábrának a 2—2 vonal sze­rinti metszetét; a 3. ábra az 1. ábrának a 3—3 vonal sze­rinti metszetét; a 4. ábra az 1. ábrának 4—4 vonal sze­rinti metszetét; az 5. ábra az 1. ábrának az 5—5 vonal sze­rinti metszetét; a 6. ábra az 1. ábrán latható szelep fölül­nézetét; a 7. ábra a szelep módosított kivitelének fölülnézetét; a 8. ábra a 7. ábrának a 8—8 vonal sze­rinti metszetét; a 9. ábra a 8. ábrának a 9—9 vonal sze­rinti metszetét; a 10. ábra pedig a szelep másik módosí­tásának oldalnézetét mutatja. | Az (1) palack (2) nyaka gyűrű, vagy más­féle alakú (3, 4,) lépcsőkkel van elláva, me­lyek egymás fölött feküsznek és amelyek közül az alsó (4) lépcső nagyobb átmérő­vel bír, mint a fölső (3) lépcső. Az (5) sze­lep olyan alakkal és méretekkel bír, hogy a palack nyakában szabadon elcsúszhasson. Az (5) szelep fölső végének közelében az (5a) ülőlap, alsó végének közelében pedig a ki­sebb átmérőjű (5b) ülőlap van kiképezve, mely lapok a (3) és (4) lépcsőkre vagy fész­kekre illeszkednek. A szelepnek az (5a és (5b) ülőlapok közötti része mindenütt egyenlő keresztmetszetű, mely azonban nagyobb, mint az alsó ülőlap keresztmetszete, de ki­sebb, mint a (2) nyak megfelelő szakaszá­nak belső keresztmetszete úgy, hogy a sze­leptest és a nyak között szabad tér marad, mely lehetővé teszi, hogy a palack tartalma kiömöljék, ha a palack föl van fordítva. Az (5) szelepnek az (5a) és (5b) ülőlapok •közötti része négyszögletes keresztmetszetű lehet (5. ábra), amely esetben a szelep élei a palack nyakán vezettetnek és ez utóbbi, valamint a szelep között (6) terek marad­nak a folyadék kibocsátására. Az 1. és 5. ábra szerint a szelep belül üres és alsó vége zárt, fölső vége pedig kiszélesedő fe­jet alkot, mely az (5a) ülőlap fölött (5c)

Next

/
Thumbnails
Contents