48785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pouder előállítására

Megjelent 1910. évi május hó SíO-áu. MAGY, szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 48785. szám III/a. OSZTÁLY­Eljárás pnder előállítására. amerikai porcellán-pouder részvénytársaság cég budapesten. A bejelentés napja 1909 julius hó 8-ika. A púder előállítására szolgáló eddig is­meretessé vált eljárásoknál zsírkőhöz, rizs­liszthez vagy más alapanyagokhoz teljesebb fedés elérésére bizmutot, higanyt, ólmot vagy más segédanyagokat kevernek. Ezen anyagok egy része az egészségre nézve ká­ros hatással van és a bőrt megtámadja. A találmány tárgyát képező eljárás se­gélyével oly púdert állíthatunk elő, mely az említett alapanyagokon (zsírkő, rizspor stb.) kívül igen finoman porlasztott porcel­lánföldet (kaolint) vagy rokon anyagokat tar­talmaz. A gyógyszerészeti gyakorlatból is­meretes, hogy a kaolin teljesen ártalmatlan, amiért labdacsok alapanyagául is használ­ják. A kaolin kozmetikai hatása is kitűnő, mert a bőr pórusainak váladékát teljesen fölszívja, ami a púdernél elérendő legfon­tosabb hatást képezi. A találmány lényegét az képezi, hogy zsírkövet (szalonnakő), rizslisztet vagy ma­gában véve ismeretes más alapanyagot igen finoman megőrlünk és a szintén lehető leg­finomabban megőrölt kaolinnal vagy rokon anyagokkal bensően összekeverjük. A össze­keverés szitálás által vagy más tetszőleges módon eszközölhető. Az anyagok százalékos viszonya esetről-esetre állapítandó meg; a a mellékállapításnál a bőr alkata és az év­szak mérvadó. Ha a bőr zsirós és az évszak meleg, a kaolinnak kell túlysúlyban lenni, míg ha a bőr száraz és az évszak hideg, a kaolint az alapanyaghoz kisebb mennyiségben keverjük. Egyenlő mennyiségű alapanyagot ós kaolint veszünk, ha a bőr zsirós és az évszak hideg vagy ha a bőr száraz és az évszak meleg. A kész púderhez ismeretes módon festő vagy illatosító anyagot keverhetünk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás poreellánpuder előállítására, azáltal jellemezve, hogy finoman megőrölt zsír­követ, rizslisztet vagy magában véve isme­retes más alapanyagot szintén finoman megőrölt porcellánfölddel (kaolin) vagy ro­kon anyagokkal bensően összekeverünk és a púderhez ismeretes módon festő vagy illatosító anyagokat adunk. Pallr.s részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents