48781. lajstromszámú szabadalom • Papírkapocs egymás felé rúgózó zárakkal

Megjelent li)10. évi május hó 20-é... MAGY. szabadalmi KIR. hivatal BADALMI LEIRAS 48781. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Papirkapöcs egymás felé rugózó szárakkal. münger verrenice ügyvéd ansoniában. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 30-ika. Elsőbbsége 1908 november hó 10-ike. jf. találmány papirlapok és hasonlók együtt­•tására szolgáló kapocsra vonatkozik, mely mgyelszerűen hajlított lapos rugóból áll. találmány értelmében a kengyel két szára jj.jgymással szemben eltolt, befelé rúgózó IsOiyelvekkel bír, melyek a kapocsnak a pa­pirnyalábra való föltolásakor az egymás • fölé szoruló kengyelek hatását hathatósan támogatják. Azáltal, hogy a befelé rúgózó nyelvek egymással szemben el vannak tólva, a papirlapok a kapocs között megtöretnek, s ezáltal még erősebben rögzíttetnek. A rugalmas nyelveket célszerű a kengyel ,testéből kisajtolás által létesíteni. A rúgózó nyelvek száma tetszés szerinti lehet. Az új kapcsot oly laposra készíthetjük, hogy a papirréteg vastagságát csak alig növeli. Ennek dacára azonban az egymással szem­ében eltolt rúgalmas nyelvek tökéletes rög­zítést birtosítanak. Az új kapocs további előnyei a következő leírásból és a csatolt rajzból tűnnek ki; mely utóbbin egy példaképpeni foganatosí­tási alak van föltüntetve. 1. ábra a lapos rúgót összehajtás előtt, a nyelvek kisajtolása után tünteti föl, 2. ábra a kész kapacs oldalnézete, 3. ábra annak fölülnézete; 4. ábra nagyobb léptekben tünteti föl a jkapocs alkalmazási módját; 5. ábra a 4. ábra x—x szerinti metszete míg a 6. ábra a kapocs fölerősítését ábrázolja. A kapocs az (A) lapos rúgóból áll, mely­nek (c, d) végei célszerűen le vannak göm­bölyítve, oldalsó részei pedig az (e, f) nyel­vekkel vannak ellátva, amelyek a rúgóból kisajtoltatnak és szabad végeikkel egymás felé fordulnak. Az 1. ábra értelmében előkészített (A) rúgó (g)-nél összehajlíttatik úgy, hogy két (a) és (b) fele a 2. ábra értelmében egy­másfelé rúgózik. Célszerű az egyik (b) szá­rat a másiknál hosszabbra készíteni, hogy az alsó (d) vég a másik (c) végen túlnyúl­jon. Ez utóbbi ajánlatos a 2. ábra érteimé­nen fölhajlítani, hogy a papirlapok közbe­tolása megkönnyítessék. A két (e) és (f) nyelv befelé van hajlítva úgy, hogy a (b) szár (e) nyelve az (a) szár belső lapjához, az (f) nyelv ellenben a (b) szár belső lapjához fekszik. A (g) hajlás belső átmérője lényegileg akkora, mint az összetartandó papirréteg legnagyobb vastagsága. Minthogy a (g) hely szélessége nagyobb, mint az (e) és (f) nyelvek szélességének összege, a nyelvek a kapcsot nem képesek szétfeszíteni, de elégségesek arra, hogy a papirhoz jól hozzáfeküdjenek. Az (a) és(b)

Next

/
Thumbnails
Contents