48769. lajstromszámú szabadalom • Tekercspapírtartó

pl. az (e) csavar útján az (a) tartócsapon és az (i) csavar útján a (g) bakon van megerősítve. Hogy állandóan egyenlő hosz­szúságú papirt lehessen leszakítani, a ki­nyúló papirt húzzuk és az (f) rúgót kimoz­gásának végéig megfeszítjük. Minthogy a a papírtekercset tovább forgatni nem lehet, a lapot csak ezután szakíthatjuk le; cél­szerű azon helyen, amelyen a lap a papír­tekercstől eláll, lyukasztást alkalmazni. A papírtekercs vastagságának megfelelően eleinte a rúgót nem kell kimozgásának vé­géig megfeszíteni. Hogy a behelyezett papírtekercset az (s) kéregpapírhüvellyel együtt ne lehessen le­venni, további biztosítás (2. ábra) van al­kalmazva. Ezen célból az (rl) bakban az üreges (pl) csap van elrendezve, amelyben a (k) pecken forgathatóan a (q) szögvas van elrendezve, melynek rövidebb szára a (d) rúgó behatása alatt áll, míg a (ql) orra az üreges (pl) csapból kinyúlik. Az (ol) tartókoroiig a (q) száron helytállóan vagy elforgathatóan rendezhető el. Az (rl) bak (r'2) kivágással van ellátva, melybe a (ql) orr becsappan, ha az (ol) tartókorong az (s) kéregpapirhüvelybe be van tolva (2. ábra). A (ql) orr ezen helyzetben a rajz­ban föltüntetett módon fogva tartatik úgy, hogy a papirhüvelyt és a papírtekercset nem lehet levenni. A (q) szögvas egyúttal a legöngyölítendő papírszalag eltolódását akadályozza meg úgy, hogy a tekercs a lehetőség szerint egyenletesen és egyenes vonalban göngyölíttetik le. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Papirtekercstartó egyes lapoknak a pa­pírtekercsről való leválasztására szol­gáló berendezéssel a húzó hatással szemben működő erőkifejtés mellett, azáltal jellemezve, hogy a papírtekercs fölvételére szolgáló tartócsap a papír­tekercset tartó, megfelelő kivágásokkal ellátott kéregpapírhüvellyel való össze­köttetése céljából rúgóhatás alatt álló reteszekkel van ellátva és az egyik végén a tokhoz erősített rúgóval úgy van összekötve, hogy a papírszalagra gyakorolt húzás által a papírszalag a rúgótekercseléseknek megfelelő meg­határozott hosszban legöngyölíttetik és leválasztható. 2. Az 1. igényben védett papirtekercstartó foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a kéregpapirhüvelyben kivágások vannak elrendezve úgy, hogy a tartó­csapra való föltolás alkalmával a tartó­csap rúgós reteszei a kivágásokba be­csappannak és a hüvelyt a csapokon fogva tartják. 3. Az 1. igényben védett papirtekercstartó foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy egy tartócsap belül fekvő szög­vassal ellátott üreges csap gyanánt van kiképezve úgy, hogy a tartókoronggal ellátott ezen szögvas egy orra, ha a tartókorong a papírtekercs kéregpapir­hüvelyébe bevezettetik, becsappan. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 «*MVÉ*/TjÜ»WAO WtMOÁM BÜDMmR

Next

/
Thumbnails
Contents