48702. lajstromszámú szabadalom • Inverzlángzók gázvezetékeihez való szerkezet

Megjelent 1910. évi május hó 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48702. szám. n/d. OSZTÁLY. Invertlángzók gázvezetékeihez való szerkezet. BERLIN-ANHALTISCHE MASCHINENBAU AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 18-ika. Elsőbbsége 1908 augusztus hó 26-ika. Jelen találmány mindennemű gázizzó­fényhez való invertlángzóra vonatkozik és lényegében a gázvezetékben elrendezett önműködő zárószerkezetből áll, mely mű­ködésbe lép, mihelyt a gázfúvóka fészkéről eltávolíttatik, a fúvóka újrabehelyezésénél pedig ezen fúvóka által ismét nyitott állásba hozatik. A találmánybeli zárószerkezet a mellé­kelt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábrán a metszetben látható zárószer­kezettel fölszerelt lámpa oldalnézete a záró­szerkezet nyitott állásánál, a 2. ábra pedig a zárószerkezet metszetét mutatja zárt állásnál. A lámpából lefelé nyúló (5) kiugrásba, melynek (6) csatornájához csatlakozik a gáz­vezeték, a lámpa belső oldala felől a (7) hüvely van fülcsavarolva vagy más módon megerősítve. A hüvely a (6) csatorna felé többszörösen keresztben lyukasztott (8) cső­csonka alakjában folytatódik, melynek köz­pontos furata nagyobb átmérővel bír, mint a (7) hüvely külső végének furata úgy, hogy a további furatban vezetett (10) golyó számára gyűrűszerű (9) fészek keletkezik; a (10) golyó a szelep zárótestét alkotja és (11) rúgó által szoríttatik fészkére. A (11) rúgó az (5) toldatba ellentétes oldalról be­csavarolt (12) süvegben van ágyazva és vezetve. A (7) hüvely furatának külső, szűkebb részébe a (14) keverőcsőbe helyezett (15) fúvókának szabad végén hasítékolt rövid csőszerű (13) toldata van illesztve. A ke­verőcső ellenkező végét rúgónyomás alatt álló (16) csap csúcsa támasztja meg és egyidejűleg a (17) rúgó nyomása az (5) tol­dathoz nyomja úgy, hogy a fúvóka és a (7) hüvely közé iktatott (18) tömítés által biztos tömítést érünk el. A szerkezet következőképen működik. A szerkezet záróhelyzeténél (2. ábra) a (11) rúgó a (10) golyót szorosan záróan a (9) fészekhez szorítja úgy, hogy a gázvezeték ezen a helyen el van zárva. Ha a fúvóka (13) csőtoldatát a (7) fúvókába betoljuk és a keverőcsövet a (16, 17) zár segélyével megerősítjük (1. ábra), akkor a (17) rúgó túlereje a golyót a (11) rúgó ellenében be­felé szorítja vagyis (9) fészkéről leemeli, mire a. gáz a (7, 8) hüvely oldalhasí tékáin, a (13) csőtoldat hasítékán és furatán, vala-

Next

/
Thumbnails
Contents