48690. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható fejtartó tanulók részére

Megjelent 1910. évi májas hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48690. szám. IX/g. OSZTÁLY. Szabályozható fejtartó tanulók részére. HALÁSZ JÓZSEF ÁLLAMI TANÍTÓ DIÓSGYŐR-VASGYÁRBAN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 11-ike. Jelen találmány tárgya szabályozható fejtartó tanulók részére, melynek célja ab­ban áll, hogy a tanuló irás vagy olvasás közben fejét egy meghatározott távolságban tartsa az irkától vagy könyvtől, miáltal nemcsak a helyes testtartáshoz szokik hozzá, hanem látása sem romlik el, mint­hogy a készüléket a tanuló látóképességé­nek megfelelően lehet beállítani. A találmány tárgya természetesen bár­mily anyagból és méretben készíthető, anélkül, hogy a találmány lényegétől el­térnénk. Egy kiviteli alak a mellékelt raj­zon látható, melyen az 1. ábra a fejtartó oldalnézetét és részben metszetét, a 2. ábra a fejtartó előlnézetét, a 3. ábra pedig távlati képét mutatja hasz­nálat közben. Az iskolapad hátsó támlájára (a) vasalás van erősítve, melyben a (b) rúd föl és alá mozgatható és a (c) állítóesavar segélyével bármely helyzetében rögzíthető. A (d) va­salás a rúdnak biztosabb vezetésére szol­gál. A (b) rúd fölső, kétágú részében az (e) csattal ismert módon tetszés szerint meghosszabítható vagy megrövidíthető (f) szíj van vezetve, melyhez az egymással összeköthető (g) és (h) szíjdarabok vannak varrva. Ezen készülék használati módja a követ­kező : A (b) rudat a tanuló testmagasságának megfelelően állítjuk be és rögzítjük, azután pedig a megfelelően beállított (f) szíjat a tanuló feje körül helyezvén a (g) és (h) szíjdarabokat egymással összekötjük (3. ábra) úgy, hogy a tanuló feje a helyes testtar­tásnak megfelelő távolságba tartatik az is­kolapadtól. A készülék használata csak ak­kor mellőzhető, ha a tanuló ezen testtar­táshoz már hozzászokott. SZABADALMI IGÉNY. Szabályozható fejtartó tanulók részére, jel­lemezve azáltal, hogy az iskolapad hátsó támláján egy beállítható és helyzetében rövidíthető vagy meghosszabbítható (f.gh) szíj van vezetve. (1 rajzlap mellékletei.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents