48655. lajstromszámú szabadalom • Segédkerék járművek légtömlős kerekei számára

Megjelent 1910. évi május lírt lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48655. szára. XX/c. OSZTÁLY. Segédkerék járművek légtömlős kerekei számára. HUYSMANS GEORG IPAROS BRUXELLESBEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 7-ike Jelen találmány tárgya járművek lég­tömlős kerekei számára való segédkerék, mely a légtömlő fölvételére szolgáló fém vagy más anyagú abroncsból áll. Ezen ab­roncs a jármű felé eső oldalán a jármű kerekéhez illeszkedő pofákkal van ellátva, míg belső kerületén több csavarosó van ágyazva, melyek mindegyikén egy-egy fe­szítő keret van felcsavarva s ezen feszítő keretek kapaszkodó görbületben végződnek, hogy ennek segítségével a segédkerék ab­roncsát a jármű kerekének abroncsához a csavarorsók meghúzásával odaszoríthassuk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kivitele van föltüntetve és pedig az 1. ábra a segédkerók oldalnézetét, a 2. ábra elölnézetét tünteti föl a jármű kereke nélkül. A 3. és 4. ábrák a támaszkodó pofák és feszítő keret oldal és elölnézetét tünteti föl nagyobbított méretben. Az 5. ábra a légtömlővel fölszerelt segéd­kerék oldalnézetét tünteti föl, míg a 6. ábra a jármű kerekére fölszerelt se­gédkereket metszetben ábrázolja. A segédkerék az (1) fém vagy más anyagból készült abroncsból áll, melynek sem küllői, sem agya nincs és kerületén a (2) légtömlő számára szolgáló mélyedés van. Az abroncs egyik oldalán három vagy több (3) támaszkodó pofa van, melyek a jármű kerékabroncsának görbületéhez illesz­kednek. Az (1) abroncs másik oldalán van­nak a (3') támaszkodó pofák (2., 4. és 6. ábra), melyek egy nagyobb átmérőjű kör­ben fekszenek, mint a (3) pofák úgy, hogy az (1) abroncs megfordítva használható egy nagyobb kerekű járműhöz is. Az (1) abroncs bel3Ő kerületén a (4) ke­retvasak vannak fölszögecselve vagy rá­hegesztve, s a keretvas két oldala közt az (5) orsófészek foglal helyet, mely a (6) csapjánál fogva a keretvas oldalában van csapágyazva. Ezen csapok geometriai ten­gelye a csavaranya nyílásának közepén megy keresztül, azonban ettől eltérő nívó­ban is foglalhat helyet. Minden ilyen (5) orsófészekben egy jobb és balmenetű csa­varral ellátott (7) csavarorsó van. A csavar­orsó végére a (9) feszítőkeret van rácsa­varva, melynek végén a (3) illetőleg (3') pofákhoz hasonló (10) görbület van. A leírt segédkerék automobil vagy ha­sonló járművek megsérült kerekére könnyen rászerelhető. E célból csupán a (3) támasz­kodó pofákat a jármű kerékabroncsához il­lesztjük és a (9) feszítő keretet a küllők

Next

/
Thumbnails
Contents