48652. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erőtakarmány előállítására

Megjelent 1910. évi május lírt lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48652. szám. IV/e. OSZTÁLY­Eljárás erőtakarmány előállítására. GILLITZER BÉLA GYÁRVEZETŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 22-ike. Jelen találmánynak tárgya erőtakar­mánynak tengeriből való előállítására szol­gáló eljárás. Hosszas kísérleteim után ugyanis rájöt­tem arra, hogy ha a megdarált tengerit me­leg vízben néhány napon át áztatom és azután megőrölöm és nyomás alatt víz hozzáadása mellett megfőzöm, az így nyert pépszerű anyag kiváló tápértékkel bír és a marha szívesen eszi. A találmány lényege abban áll, hogy a szemes tengerit megdaráljuk, azután mint­egy hat napon át körülbelül 30—35° me­legségű vízben kádakban áztatjuk, miköz­ben minden nap leboesátjuk a vizet és újólag meleg vizet bocsátunk a kádba; azután pedig a megdarált és áztatott ten­gerit malomkőjáraton kollerjáraton vagy pedig kő és hasonló hengereken megőröl­jük és őrlés után nyomás alatt gőzzel péppé főzzük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás erőtakarmány előállítására, azáltal jellemezve, hogy a száraz tengerit meg­daráljuk, azután körülbelül 30—35 fo­kos vízben napokon át áztatjuk, az áz­tató vizet mindennap megújítjuk, erre megőröljük, végül nyomás alatt péppé főzzük. "4U.A8 »E32VENY ÍÁR8ASÁG NYOMDÁJA 9UOAPE8TSN.

Next

/
Thumbnails
Contents