48634. lajstromszámú szabadalom • Erjesztő dugó

Megjelent 191Q. évi április hó 29-én. MAGY; gJW KIR. SZABADALMI K&& HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48684. szám X/b- OSZTÁLY. Erjesztő dugó. BRÜDEB KLEMENS CÉG ZIMONYBAN. A bejelentés napja 1909 julius hó 17-ike. Ismeretes, hogy a bor erjedésének fo­lyamatát a hordóba jutó levegő nagy mér­tékben hátráltatja, illetve károsan befolyá­solja. Eme hátrány elkerülésére eddig is alkalmaztak úgynevezett erjesztő dugókat, melyek lényegükben a szénsav elszállását megengedő és a levegő bejutását meggátló víz elzárásból állottak. Ezeknek az ismert erjesztő dugóknak az volt a hátrányuk) hogy az erjedésnél rohamosan fejlődő szén­savgáz az elzáró folyadékot kilökte, mikor az erjesztő dugó céljának többé meg nem felelt. Találmányunk tárgya oly erjesztő dugó, melynél ez a hátrány föl nem léphet. A csatolt rajz 1. ábráján nézetben, 2. ábráján függélyes metszetben és 3. ábráján fölülnézetben látható erjesztő dugó lényegében véve egy fölül zárt (a) csőből áll, melynek alsó végéhez a hordó szádlyukába illesztendő kúpos (b) csőtoldat csatlakozik. A (b) csőtoldat oly célból, hogy a tömített záródás biztosítva legyen, (c) gumibevonattal van ellátva. A (b) csőtoldat fölött egy megfelelő nagyságú, kúpos (d) edény van az (a) csőre erősítve, mely víz­zel vagy más folyadékkal tölthető és melybe az (a) csőtől elágazó tetszőleges számú szén- i savelvezetőcsövek nyitott végei merülnek. Ezek a szénsavelvezetőcsövek az (a) csőhöz csatlakozó, ferdén lefelé és kifelé irányult merev (e) karokból és ezekre húzott (f) gumi­csövekből állanak, melyek végükön a 2. ábrán látható módon akként vannak el­vágva, hogy a (d) edény falára fekvő és ezáltal meggörbített (f) gummicsövek el­vezető végeinek nyílásai lefelé ós be­felé forduljanak úgy, hogy a csövekből kilépő szénsav a vízben az (a) cső felé terelődjék és abban buborékokra oszolva emelkedjék föl, minek következtében a szén­sav lassan és egyenletesen száll föl, tehát a vizet ki sem lökheti az edényből. Ezen­kívül a szénsav elosztása következtében a víz a szénsav nagy részét el is nyeli. Minthogy a leírt erjesztő dugó a szénsav rohamos elszállását meggátolja, a hordóból az erjedő folyadék sem juthat ki és a hordó majdnem teljesen megtölthető úgy, hogy az erjesztéshez kevesebb hordó szükséges, mint eddig. A szénsav kiáramlás teljesen meg­gátolható, ha a dugót víz helyett mészvízzel töltjük meg. SZABADALMI IGÉNY. Erjesztő dugójellemezve alsó végén a hordó szádlyukába beerősíthető, tömítőgumi­réteggel födött csőcsonkkal biró, fölső

Next

/
Thumbnails
Contents