48625. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 191Q. évi április hó 29-én. MAGY, G||! KIR. SZABADALMI Jfg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48625. szám. II/h. OSZTÁLY. Kályha. HAIDINGER NÁNDOR GÉPSZERELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 október hó 22-ike. Találmányom tárgya kályha, melynek a i fűtőtér fölötti része kettős köpenyű, mely köpenyek közül a külső fölül, a belső pedig alul zárt és a két köpeny közti térben egy csavarfölületi füstterelő fal van elrendezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgya metszetben van föltüntetve. Az (a) tüzelőtér fölötti térben az alul zárt (b) cső van elhelyezve, mely fölül a kályha külső (c) köpenyébe megy át. A kö­peny és a csőfal között a csavarvonalban vezetett (d) füstterelő fal van elrendezve, mely mentén a füst elhaladni kénytelen, mielőtt az (e) kürtőbe jutna. Eközben a füst­gázok melege mindkét köpenynek átadatik és így teljesen kihasználtatik. SZABADALMI IGÉNY. Kályha, jellemezve a tüzelőtér fölött elren­dezett, alul zárt belső és fölül zárt külső köpenyek között csavarvonalban vezetett (d) füstterelő fal által. (1 rajzlap mellékletel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Bndapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents