48562. lajstromszámú szabadalom • Fúvóka izzófényű petróleumlámpákhoz

# Megjelent 191Q. évi április hó 35-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Hm HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48562. szám. XI/d, OSZTÁLY. Fúvóka izzófényű petróleumlámpákhoz. BÁNYAY (NÉMETH) KÁLMÁN FESTŐ ÉS FÁBIÁN PÁL ÓRÁS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 január hó 7-ike Az eddigi petróleum izzófényű lámpák nagy hátránya az, hogy a fúvóka nyílása már a lámpák rövid égése után csakhamar eldu­gul, miáltal igen kellemetlen üzemzavar áll be. A gázok ugyanis tisztátalanságokkal terhelten jutnak a fuvókába, ahol a szűk fuvókanyílásban lerakódnak s ezt csakhamar eltömik Az ilyen lámpánál tehát igen gyak­ran kell a fúvóka nyílását valamely alkal­mas eszközzel kitisztítani, amiért is egy­részt a lámpa égését minduntalan meg kell szakítani, másrészt pedig a lámpa állandó fölügyeletet és gondozást igényel. Ezeken a hátrányokon akar a jelen ta­lálmány tárgyát képező fúvóka segíteni, mely úgy van berendezve, hogy a gázok tiszta állapotban, tehát a káros fertőzmé­nyéktől mentesen jutnak a fúvóka szájnyí­lásába úgy, hogy ez a leghosszabb ideig, gyakorlatilag bebizonyítottan 500 óráig is tiszta marad, el nem dugul és így a lámpa zavartalan üzemét biztosítja. Ezt a célt találmányunk tárgyánál, mely a csatolt rajzon példaképen vett foganato­sítási alakjában függélyes hosszmetszetben van föltüntetve, azáltal érjük el, hogy az előmelegített gázok a fúvóka szájnyílásá­hoz vezető hosszú uton azbesztszűrőn | kénytelenek átáramolni, miáltal minden fer­tőzménytől megszabadíttatnak úgy, hogy fú­vóka szájnyílásán a gáz tiszta állapotban - lép ki. A rajzon bemutatott, főként nagy fényű lámpáknál alkalmazott fúvóka az alkalmas anyagból készült (1) testből, mely a rajzon nem ábrázolt elgázosító csőbe van becsava­rolva. A (1) fúvóka tölcséralakú (2) mélye­déssel van ellátva, mely az igen kemény anyagból álló (3) szájdarab fölvételére való (4) hengeres csatornában folytatódik. A (4) csatorna fölé a fúvóka fölé jóval kiálló (ö) csőszítá van borítva, melyet széles köz meghagyásával a fuvókába behelyezett, min­deri oldalról zárt (6) drótháló veszi körül. Az (5) esőszita éS a (6) drótháló között fen­m ara dó tér (-7) aszbesztgyapottal van ki­töltve; Az (1) fuvókatest tetszőleges módon rá van helyezve a levegő hozzá vezetésére való (8) csőrendszene, melybe a lefelé álló (9) cső torkol. Utóbbira (10) izzó harisnya van ráhúzva. A (11) nyíl irányban a jövő, az elgázosí­tóban már előmelegített, fertőzményekkel még terhelt gázok a (6) dróthálón át be­lépnek az (5) és (6) hálók által alkotott térbe, áthatolnak az ebbe behelyezett (7)

Next

/
Thumbnails
Contents