48541. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbantópor előállítására

Megjelent 1910. évi április hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48541. szám. xix/g. OSZTÁLY. Eljárás robbantópor előállítására. GOLUBKOVICS ANTAL ASZTALOSSEGÉD ÚJPESTEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 18-ika. Jelen találmány tárgya eljárás oly rob­bantó szer előállítására, amely csak na­gyobb hőfok mellett robban föl és így a szabadban minden veszély nélkül ke­zelhető. A robbantóport különösen kőfejtők­nél alkalmazzuk, ahol nagy kövek repesz­tésére használjuk. A találmány tárgyának egy célszerű •összeállítási módja a következő: 68 sr. salétromsavas nátron, 10 « faszénpor, 10 « kén virág, 12 « fürészpor. A salétromsavas nátront vízben föloldjuk, s hozzá az előírt mennyiségű fürészport adjuk, amely a föloldott salétromsavas nátront magába szívja, ehhez a keverékhez a faszénport és kénvirágot hozzákeverjük és vásznán, vagy papiroson kiterítve a víz elpárologtatása céljából kiszárítjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás robbantópor előállítására, jellemezve azáltal, hogy a vízben föloldott 68 sr salétromsavas nátronhoz 12 sr. fürész­port adunk és ezeknek összekeverése után 10 sr. kénvirágot és 10 sr. faszén­port adagolunk és végre az egész keve­réket szárít uk. MUM) BESZVENV TAB8AÍ' MYOMDÁJ* BUDAPeSTO*

Next

/
Thumbnails
Contents