48480. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet üvegtárgyak összekapcsolására

Megjelent 191Q. évi április hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IBFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48480. szám. XVIT/e. OSZTÁLY. SZERKEZET ÜVEGTÁRGYAK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA. JOSEF INWALD CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 6-ika. Elsőbbsége 1907 december hó 28-ika. A jelen találmány tárgya szerkezet üveg- | tárgyak összkapcsolására, mely szerkezet rendkívüli egyszerűségével és azáltal tűnik ki, hogy annak segélyével az összekötendő részeket könnyű szerrel lehet össze- ill. szétkapcsolni. A vázák és hasonló tartók egyes részei­nek összeköttetését eddigelé rendszerint a részek összecsavarolása segélyével eszközöl­ték. Már most különösen üvegtárgyaknál nehézségg el jár a csavarorsó és a csavar­anya meneteit pontosan egymásba illő alak­ban készíteni, minek folytán a részek össze­csavarolása nehéz, sőt sok esetben lehetet­len volt, amihez az a hátrány is járul, hogy a csavarmenetekkel ellátott caapok igen törékenyek. A jelen találmány célja már most az említett hátrányokat kiküszöbölni és egyút­tal az előállítási költségeket csökkenteni. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában, só- és fog­vájótartó összekapcsolásának céljára való alkalmazásában, hosszmetszetben van föl­tüntetve. Az (1) sótartón a (3) fogvájótartó van elforgathatóan ágyazva, mely célból az utóbbi a sótartóban kiképezett furaton át­illesztett (2) csappal van ellátva. A két tartó összekapcsolása céljából a (2) csap­nak a sótartóból kinyúló szabad végén a (4) horony van kiképezve, melyre a rugal­mas anyagból, célszerűen gumiból készült (5) gyűrű illeszthető föl. Minthogy ezen gumigyűrű a sótartónak nyílásán túlér, a két tartó szilárdan van egymással összekapcsolva, mely kapcsolat azonban a gyűrű levétele útján könnyű szerrel oldható. • A leírt kapcsolószerkezetet természetesen nemcsak üvegből, hanem bármily más anyag­ból készült tárgyak összekapcsolására is lehet alkalmazni. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet üvegtárgyak összekapcsolására, jellemezve egy, a tárgyak összekapcso­lására szolgáló, szabad végén egy rugal­mas anyagból készült gyűrűt befogadó horonnyal ellátott csap által. (1 rajzlap melléklettel.) é • 1AA3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA QUOM'ESTer.

Next

/
Thumbnails
Contents