48454. lajstromszámú szabadalom • Lyukgatott csévehüvely, különösen csévézett előfonat festésére

Megjelent. 191U. évi március hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jS? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48454. szám. XIV/a/l. OSZTÁLY. Lyukgatott csévehüvely, különösen csévézett előfonat festésére. IFJ. RESCH HERMANN TEXTILFESTŐ LÖRRACHBAN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 18-ika. Elsőbbsége 1908 október hó 24-ike. Festési célokra használtak már lyukga- j tott csöveket vagy hüvelyeket, melyeket J a rájuk csévézett fonattal a festőtartály alkalmas tartóin helyeztek el. Ismeretesek j továbbá olyan csévehüvelyek is, melyek lyukgatva vagy hornyolva vannak, oly cél­ból, hogy a csáva könnyen hatolhasson a föltűzött csévékbe vagy kopszokba. A találmány tárgya különösen csévézett előfonat festésére szolgáló olyan csévehü­vely, amely nemcsak lyukakkal^ hanem külső fölületén hossz- és haránthornyokkal is bír és amelyre a csévél, illetve a lyuk- ! gatott csévetestet föltüzik. A csévehüvely ezen kiképzése folytán a festendő cséve, ill. a lyukgatott csévetest egész hosszá­ban szorosan tolható föl a hüvelyr1 © s a csáva ennek dacára egyenletesen oszlik el a cséve egész hosszában. Minthogy a cséve szorosan fekszik a hüvelyre, ez utóbbi a csévéket merevítően támasztja alá úgy, hogy ezek a csévetest kis falvastagsága esetén is kellő szilárdsággal fognak bírni; ezen körülmény különösen előfonatoknál igen előnyös, mert pl. a durva flyer előfo­natcsévetestemek igen könnyűeknek^ tehát igen vékonyaknak kell lenniök. Hogy a cséve beszívásakor a belső fo­natrétegek ne szívattassanak be a hüvelyre tűzött csévetest lyukaiba, a csévetestet magában véve ismert módon átbocsátó szö­vetréteggel vonhatjuk be. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra a csévehüvelyt három rátolt csévetesttel tünteti föl; 2. ábra az 1. ábra egy részének nagyobb léptékű hosszmetszete, míg a 3. ábra a hüvely keresztmetszete. Az (a) csévetartály-vemdégfenékbe tet­szés szerinti számú (b) csé'vehüVely van csavarva, amelyekre pl. hármasával toljuk föl a fonógépen előfonattal csévézett lyuk­gatott (c) csévetesteket. Ezen pl. vékony bádogból készült (c) csévetestek belső átmérője egyenlő a hü­vely külső átmérőjével, úgy, hogy a vas­tagfalú (b) hüvely a gyönge (c) csévetes­teket merevíti és alátámasztja. Hogy a csévetest és a hüvely szoros illeszkedése dacára is egyenletesen oszoljon el a csáva, a (b) hüvelyt (h) furatain kívül még kül­sején (e) és (i) hossz-, ill. haránthornyok­kal is látjuk el, amelyeken keresztül a csáva a csévék egész hosszában és min­den irányban eloszolhat. A közös hüvelyre tolt, fonattal telt cséve-

Next

/
Thumbnails
Contents