48327. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a nitrocellulozagyárak fekete lúgjaiból a humusanyagok kiválasztására

Megjelent 1910. évi március li<> 17-én. MAGY. jgfes KIR. SZABADALMI iHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48827. szám. VII/i. OSZTÁLY. Eljárás a nátroncellulózagyárak fekete lúgjaiból a humusanyagok kiválasztására. LANGLET NILS ABRAHAM TANÁR GOTHENBIJRGBAN. A bejelentés napja 1909 jalius hó 20-ika. Hogy a cellulózagyárakban a iának lúg­gal való főzésekor keletkező u. n. fekete lúgokból az oldatba ment sötét szinű szer­kres anyagokat kiválaszthassuk, eddig kisebb W.gyobb eredménnyel savval való kicsapást Kasználtunk. A jelen találmány értelmében I, kicsapást sav nélkül kényelmes és haté­^>ny módon elektrolyzis segélyével eszközöl-B^. Bebizonyult ugyanis, hogy ha a fekete •;ot elektrolizáljuk, akkor savon és esetleg Bénsavon kívül az oldott humusanyagok pgnagyobb része is — talán kissé elváltozva f— kiválik az anodon. Hogy a növekedő 'nátronlúg-tartalmú kathodoldatot külön le­hessen értékesíteni, célszerű az anod- és kathod-tér folyadékait alkalmas ismert mó­don pl. diafragma segélyével vagy a folya­dékok különböző fajsúlya révén egymástól elkülöníteni. A kathodtérbe fekete lúgot vagy tisztább nátronlúgot vagy egy nátrium­sót (pl. chloridot, sulfátot, karbonátot stb.) tölthetünk. A csapadék különösen melegen könnyen szűrhető és nagyobb veszteségek nélkül mosható ki. Ha a fekete lúg nagy sűrűségű, amit koncentrálás vagy sók (vagy nátronlúg vagy nátriumszulfid) hozzáadása ál­tal érhetünk el, akkor az organikus testek kiválása megkönnyíttetik. Célszerű e célból olyan sót használni, melynek hozzáadása által a gyártásban föl­lépő nátronlúgveszteségeket pótolhatjuk. Ilyen pl. a szóda vagy a nátriumszulfát, de használható más nátriumsó is, minthogy elektrolyzis által a kathodtérben nátronlúg keletkezik. A szulfát alkalmazásakor pl. következőkép­pen járunk el: Az edény anod- és kathod­tere alkalmas módon, pl. homokszűrő segé­lyével van egymástól elválasztva. A kathod­térbe szulfát-, szóda- vagy nátronlúgoldatot, az anodtérbe pedig fekete lúgot töltünk. Az anoda lehet platina, szén vagy más sav­álló anyag, a kathoda vas vagy más fém lehet. A fekete lúgot célszerű (65° fölé) melegíteni s az elektrolyzis előtt 10—20% (víztartalmú) nátriumszulfáttal elegyíteni. Az anodon keletkező csapadék eleinte oldódik, később azonban állandó marad, végül pedig világos hab jelzi, hogy a kicsapás be van fejezve. A csapadékot ekkor elválasztjuk s az oldatot esetleges lúgossá tétele és a kat­hodoldattal való elegyítése után újabb cel­lulóza anyagok főzésére használhatjuk. Az eljárás közönséges kéntartalmú lú­gokra is alkalmas, legalkalmasabb azonban kénmentes lúgokra, mely esetben természe­tesen nem lehet nátriumszulfátot használni. A könnyen szűrhető csapadék létesítésére

Next

/
Thumbnails
Contents