48323. lajstromszámú szabadalom • Készülék nem hűtött italoknak hidegen való kimérésére

Megjelent 1910. évi március li<> 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48323. szám. XV1I1/C. OSZTÁLY. Készülék nem hűtött italoknak hidegen való kimérésére. DUKESZ GÁBOR VENDÉGLŐS NAGYSURÁNYBAN. A bejelentés napja 1909 július hó 24-ike. Az italoknak kimérése a meleg idősza­kokban rendesen úgy történik, hogy a telt hordót beállítják egy jéggel telt kádba s a megcsapolt hordóból közvetlen kimérnek. Ez egyrészt igen nagy jégpazarlással jár, mert a nagy fölületű hordó sok jeget kíván, de azonkívül tökéletlen is, amennyiben a hordó alján az ital sokkal hidegebb, mint fölületén úgy, hogy a kimérés elején az ital nem hűthető le annyira, hogy élvez­hető legyen. Jelen találmány tárgyát képező készü­léknél ezen hátrányok mind ki vannak kü­szöbölve, amennyiben a hordóban lévő meleg ital a készüléken keresztül haladva azonnal áthűl úgy, hogy egy bizonyos mennyiségű hideg ital állandó készenlétben van. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező készülék vázlatosan van föltüntetve. Az (a) hordóban lévő nem hűtött italra egy kézi szivattyú vagy hasonló segítsé­gével a (b) csövön keresztül a nyíl irányá­ban légnyomást gyakorolunk, miáltal az ital a hordó fenekéig érő (c) csövön keresztül föl szökik a (d) szekrényben jéggel körülvett (e) kazánba, melynek férője sokkal kisebb, mint a hordó köbtartalma. Ezen (e) kazán­ban a hőmérséklet az őt körülvevő jégréteg miatt oljan alacsony, hogy a belé folyó nem hűtött ital egy-két perc alatt jéghideg lesz és az (f) csapon keresztül kimérhető, miközben a légnyomás folytán a kimért mennyiség arányában ugyanannyi nem hű­tött ital ömlik az (e) kazánba. Ezen készülékkel igen nagy jégmegtaka­rítás érhető el és az fölöslegessé teszi az itallal telt hordóknak jégvermekben való előzetes hűtését is. SZABADALMI IGÉNY. Készülék nem hűtött italoknak hidegen való kimérésére, azáltal jellemezve, hogy a nem hűtött itallal telt hordóból az italt légnyomás által' egy jéggel körülvett kisebb kazánba nyomjuk oly célból, hogy az ott uralkodó igen alacsony hőmér­séklet a nem hűtött italt igen rövid idő alatt jéghideggé hűtse le. (1 rajzlap melléklettel.: PAiLAfi RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA dUDAPGSTET.

Next

/
Thumbnails
Contents