48270. lajstromszámú szabadalom • Gyújtóberendezés lámpatokba szerelt invertlángzók számára

Megjelent 1910. évi március lió 14-én. MAGY, ^ KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48270. szám. II/d. OSZTÁLY. Gyújtóberendezés lámpatokba szerelt invertlángzók számára. NEUE KRAMERL1CHT-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1909 junins hó 14-ike. Elsőbbsége 1908 junius hó 15-ike. Jelen találmány tárgya zárt lámpatokban elrendezett invertlángzók gyújtására való berendezés, melynél alulról gyújtóláng gyúj­tatik meg anélkül, hogy a tokot nyitnunk kellene. A gyújtóláng könnyen hozzáférhető helyen van elhelyezve és gyújtása a lámpa­tok alsó részének áttörésén keresztül ké­nyelmesen és biztosan történhet; a láng sajátos vezetése folytán a lámpa belsejé­ben a lángzókig ér, melyek ennekfolytán biztosan meggyújthatok. A gyújtásnak ezen könnyítése folytán az állandóan égő gyújtó­láng, mely a lámpának minden gyújtásnál szükséges nyitásának elkerülése céljából alkalmaztatott, felesleges. A gyújtóláng sajátos vezetése a csap nyitása és a gyúj­tás közötti időben nagyobb mennyiségű gáz összegyülemlését is megakadályozza, mint­hogy a kiáramló gáz a kürtőn nyomban elvezettetik; minthogy a gázsugár jelen­tékeny mennyiségű levegőt szív be, robbanó keverék egyáltalán nem képződhetik. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya példakép vett foganatosítáai alakjá­ban függőleges metszetben vázlatosan van feltüntetve. Az (1) csővezetéken beáramló gáz a többnyílású (2) csapon át a (3, 4) vezeté­kekben elosztatik; a (3) vezeték a gázt a könyökalakú Bunsen-lángzó gyanánt ki­képezett (5) invertlángzókba vezeti, míg a (4) vezeték a gyújtóláng lángzóihoz vezet. Jelen foganatosítási alaknál ezen utóbbiak a tok (7) áttörésén keresztül hozzáférhető (8) lángzóból, melyben az előgyújtó láng képződik, valamint a lámpa közepén el­rendezett, a gyújtást az (5) lángzókra át­vivő több (9) lángzóból állnak. Ez utóbbi lángzók sugáralakban célszerűen oly szám­ban vannak elrendezve, ahány (6) izzótest van' a lámpában. A (8) lángzó a lámpatok falához közel, vagy mint a rajzon látható, külön van elrendezve, oly célból, hogy a gyújtórúd a tok áttörésén át a lángzóhoz kényelmesen legyen vezethető. Az ezen lángzóból kilépő gázsugár a lámpa belseje felé és előnyösen vízszintes irányban halad. Hogy a léghuzam a gázsugarat a meg­határozott irányából el ne téríthesse, a lángzóhoz a (10) cső van erősítve, mely a lángzó nyílása alatt a gáz meggyújtására való (11) áttöréssel van ellátva és melynek alsó vége a távozó gázokat elvezető (12) kürtőbe vezet. A (10) cső hosszán beáramló

Next

/
Thumbnails
Contents