48224. lajstromszámú szabadalom • Állványtábla

Megjelent 1910. évi március lió 12-én. MAGY nH| KIR. SZABADALMI jBffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48224. szám. 1 X/S. OSZTÁLY. Állványtábla. BÁRÁNY NÁNDOR TANÍTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 november hó 1-je. E találmány tárgya újítás iskolai nagy állvány táblán, melynek célja, hogy egy sza­badon álló állványban két tábla beleszér­kesztésével a tanítónak négy lap álljon rendelkezésére, melyek közül az első lap írásra, a ^második számtanra, a harmadik hangjegyírásra van vonalazva, míg a negye­dik a rajz számára feketén van hagyva. Találmányom szerint az állvány 2 m. magas faalkotmány (a a), melybe egy le-és föltolható keret van illesztve (b b). E ke­retbe egy beleülő fatábla, a főtábla (e c) van beleerősítve két tengelycsappal (d d), melyek körül a főtábla forgatható. A főtáb­lát a keret síkjában egy önzárókészülék fikszirozza (e e). E főtábla egyik oldalélé­hez kettős sarnírral (f f) egy melléktábla van erősítve (g g), mely a főtábla bármely oldalára visszahajtható és két kapoccsal (h h) szilárdan hozzácsatolható a főtáblához úgy, hogy így a két tábla előbbi tengely­csapok (d d) körül úgy forognak, mintha egy tábla volna. Ezen szerkezet lehetővé teszi, hogy a két tábla négy lapja közül bármelyik az előtérbe állíttassék. SZABADALMI IGÉNY. Újítás nagy iskolai állványtáblán, azáltal jellemezve, hogy egy szabadon álló fa­állványba két tábla van szerkesztve, olyatén, hogy míg az egyik tábla egy le- és föltolható keretben egy központi, függőleges tengelyen körül forog, addig a másik tábla előbbi táblának egyik oldal­éléhez van erősítve kettős sarnirral. így a két tábla könyvfödél módjára kinyit­ható, sőt egymásra vissza is hajtható, miáltal a két tábla négy lapjának bár­melyike előtérbe helyezhető. (1 rajzlap melléklettol.) MLUt «*ft*V*MY/£JWAS£o NYOMDÁJA BODAIUTU

Next

/
Thumbnails
Contents