48220. lajstromszámú szabadalom • Klozetöblítő

Megjelent 1910. évi február hó 35-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48220. szám. XXÍ/b OSZTÁLY. Klozettöblítő. UNFRAU HERMANN ASZTALOS ÉS DÖRING FRITZ EGYETEMI HALLGATÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgya oly klozettöblítő szerkezet, melynél a klozett edényhez ve­zető öblítőcső szelepjének nyitását egy emeltyű karra gyakorolt húzással eszközöl­jük. Az ilynemű készülékektől jelen talál­mány abban különbözik, hogy az említett emeltyű húzással az öblítő víznek oda- é9 elfolyása közvetlenül, közbeeső vízszekrény beiktatása nélkül szabályozódik, amennyi­ben az emeltyűre gyakorolt húzáskor a szelep rúdjára működő excenter a szelepet nyitja és zárja. Az emeltyű mozgás átvitele megfelelő áttételű fogaskerék szerkezettel történik, oly módon, hogy az emeltyű, sza­badon hagyása után, nyugalmi helyzetébe visszatér és e közben az excenter tengelyt egyszer körülforgatja, miáltal a rajta lévő excenter a szelepet nyitja és zárja. Egy külön zárókészülék van arra az esetre, ha az emeltyűt csak nagyon kevéssé húznók meg úgy, hogy az excenter tengely nem tenne egy teljes fordulatot és így elő­fordulhatna az, hogy az excenter pl. fél útján a szeleprúd fölött megáll és így a szelep folyton nyitva maradna. Ezen záró­szerkezet az emeltyű meghúzása után az emeltyű visszafelé mozgása előtt röviddel kikapcsoltatik úgy, hogy csak az emeltyű visszafelé mozgásakor foroghat el az excen­ter. Ha pedig az emelyűre gyakorolt húzás oly rövid, hogy azáltal a zárószerkezet nem kapcsoltatik ki, akkor az excenter is nyu­galmi helyzetében marad. Azáltal, hogy jelen találmánynál a köz­vetlen működő Öblítés fölöslegessé teszi a vízszekrényt, egyrészt elkerüljük a víznek esetleges befagyását, másrészt a teljes víz­nyomást kihasználhatjuk és így csekély víz­fogyasztást érünk el, amennyiben a hosz­szas, önkényes utóöblítés ki van zárva. A mellékelt rajzban a találmány tárgya van föltüntetve és pedig az 1. ábra az öblítőszerkezetet nyugalmi helyzetében elölnézetben, a 2. ábra az. alaprajzot és a B. ábra a készülék előlnézetét az emeltyű alsó helyzeténél tünteti föl. Az excenter mozgatására szolgáló alkat­részek a két (a) lap közt vannak elhelyezve, melyek célszerűen a klozett ülés fölött a falon vannak elhelyezve. Az (a) lapok egyi­kén van a (b) tengely csapágyazva, melyen a (c) zárókerék és az egyik-végén lánecal ellátott (d) kétkarú emeltyű foroghatnak el. Az emeltyű másik végén van az (e) súly, melynek segítségével az emeltyűt az (f) ütköző szöggel határolt fölső helyzetében tarthatjuk. Ezen (e) súly támogatására még az

Next

/
Thumbnails
Contents